Sám sobě nepřítelem

recenze

Nepřítel v mém pokoji (2010) / vikaa
Sám sobě nepřítelem
Autor se v této knize dívá na člověka jako psycholog, psychiatr a neurolog (nebo spíše vědec zabývající se výzkumem mozku). V praxi bývají tyto tři oblasti lidské činnosti úzce propojeny, proto rozdělení příběhů do tří částí nemůžeme brát „doslova“ a musíme si uvědomit, že některé příběhy „svoje“ zařazení přesahují.
První část knihy, nazvaná „Psychologie“, se zabývá problémem fobií, posttraumatických poruch, ale také nenávistí a lásce k terapeutovi nebo nedostatkem pocitu štěstí v jinak úspěšném životě (Cesta ke štěstí). Zajímavá je kapitola o práci se symboly (Dva svatí otcové), kde autor vysvětluje současné poznatky o spánku z hlediska současného výzkumu mozku, které však nevedly v konečném důsledku ke ztrátě zájmu o psychoanalytické hodnocení výkladu snu. Yovell prošel psychoanalytickým výcvikem a otevřeně dává najevo svůj názor na psychoanalýzu jako královnu psychoterapie. Přestože se nevyhýbá používání jiných technik, např. KBT (Panika v autobusu), dívá se na ostatní psychoterapeutické směry více kriticky. Zdůrazňuje, že „psychoanalýza má vysoké cíle: „chce změnit celou pacientovu duši a natolik ho osvobodit od vnitřních konfliktů, aby byl schopen skutečně mít rád a vést úspěšný život“ (2005, s. 116).
Psychiatrická část se zaměřuje na poruchy, které jsou léčitelné psychiatrickými prostředky (léky), ať již se jedná o deprese, bipolární afektivní poruchu, panický strach, obsedantní neurózu nebo třeba o poruchu příjmu potravy (Terapie pomocí suši). Zabývá se psychózou a především schizofrenií (Stín podezření), kterou autor považuje za „možná nejtěžší duševní poruchu“, která zanechává na pacientech trvalé stopy.
Jde o jakousi základní „učebnici“ klinické psychologie, protože jsou zde popsány příznaky, kterými se nemoc projevuje a rovněž rozdíly mezi léčebnými i vedlejšími účinky jednotlivých léků. Yovell si klade otázku, zda to jsou medikamenty nebo rozhovor, které léčí a zároveň si uvědomuje, že na tuto otázku nezná odpověď.
Třetí část knihy „Výzkum mozku“ ukazuje ničivé důsledky, které přináší sexuální zneužívání dětí v dospělosti a vysvětluje tuto skutečnost z pohledu výzkumu mozku. Příběh „Zasunuté vzpomínky“, který mě osobně nejvíce zaujal, je pozoruhodný v mnoha ohledech. Pracovně úspěšná Michaela nenáviděla svou povahu, své vlastnosti a především svoje tělo. Její chování ovlivňoval silný subjektivní pocit, že okolí kolem ní negativně vnímá Michaelin nesnesitelný pach. Nebyla schopná navázat kvalitní, důvěrný a intimní kontakt se svým partnerem. Psychoanalýza odhalila vzpomínky na to, že Michaela byla ve věku pěti let opakovaně znásilňována svým dospívajícím příbuzným. Sama pochybovala o tom, zda šlo o skutečné znásilnění (to, co Freud nazývá vytěsněním) nebo jen údajnou vzpomínku na domnělé znásilnění. Toto téma je v současné psychologii často diskutováno a má své důsledky v soudní praxi. V devadesátých letech vyvolaly v USA senzaci procesy, týkající se zneužití dcer svými otci v dětství, které byly založeny na zasunutých vzpomínkách. Jako znalec obžaloby vystoupila americká psycholožka Loftusová s názorem, že je velmi snadné včlenit do vzpomínek malého dítěte falešnou traumatickou vzpomínku (např. na to, jak se dítě ztratí v obchodním centru). Na základě jejího znaleckého posudku, se jí v mnoha případech podařilo soud přesvědčit, že žaloby nejsou podložené. Na druhé straně barikády pak stojí feministické terapeutky, které vynořující se traumatické vzpomínky považují za pravé a žádají potrestání viníků. V současné době (na základě nejnovějšího vědeckého poznání) však není možné s jistotou říct, na čí straně stojí pravda.
Kniha je poutavá pro evropského čtenáře především svým popisem psychickým problémů, které se dotýkají specifického prostředí Izraele, odkud autor pochází a kde v současné době pracuje. Izraelská společnost se vyznačuje permanentním strachem, se kterým se lidé museli naučit žít a překonávat ho tak, aby mohli chodit do práce a pouštět do školy své děti.

Komentáře (0)

kniha Nepřítel v mém pokoji recenze