Recenze knihy Bylo za komunistů lépe?

recenze

Bylo za komunistů lépe? (2018) / pkweb.eu
Recenze knihy Bylo za komunistů lépe?
Autorem této elektronické knihy je Hynek Řihák, který se narodil v roce 1979 a mimojiné se věnuje hospodářským a sociálním dějinám 19. století, komunismu a nacionálnímu socialismu.

Už z velice zajímavého názvu knihy vyplývá, o čem bude pojednávat. Ano, myslíte si správně. O komunismu. Kdo ho zažil, může si díky těmto řádkům celkem jasně připomenout, s jakými problémy se v té době potýkal. Kdo měl to štěstí a komunismus nezažil, udělá si celkem jasnou představu o tom, jak se za "totáče" (tento název autor v knize sám uvádí) žilo.

Hned na začátku autor vysvětluje, o čem samotná kniha bude. Vy se tak dozvíte, že vás čeká téměř 82 stran čtení o problémech v zásobování, v kvalitě zboží a služeb, stavu průmyslu, hospodářské kriminality a o mnohých jiných v době komunismu. V následujících šestnácti kapitolách se o každém problému dozvíte detailněji.

V každé pak pan Řihák nejdříve problém nastíní svými slovy a poté už přijdou na řadu fakta v podobě citací z knih různých měst, citací politiků a také z citací ze schůzí České Národní Rady (ČNR). Zdroje, ze kterých autor čerpal, jsou vždy uvedeny na konci stránek tak, jak se sluší a patří.

Podle mého názoru je kniha velice zajímavá a poučná. Zejména pro ty ve věku jako já, kteří komunismus nezažili. Je vidět, že autor se této "problematice" věnuje dopodrobna, což dokazuje vždy popisem konkrétních problémů. Zároveň nikdo nemůže říci, že jsou v knize nepravdivé údaje, jelikož každé tvrzení je podloženo, jak již bylo zmíněno, citacemi samotných tehdejších politiků, kteří problémy dané doby de facto potvrzují.

Kniha je určena pro náročné čtenáře, obsahuje totiž jasná fakta a není to tudíž jen oddechová četba.

Komunismus z našich dějin už nikdy nevymažeme. Po přečtení této knihy snad většina lidí pochopí, že za komunismu lépe opravdu nebylo.

Komentáře (0)

kniha Bylo za komunistů lépe? recenze