První publikace Institutu svobody a demokracie

recenze

Aby bylo jasno aneb Vrátí se Marx a Lenin? (2020) / RealJohnGalt
První publikace Institutu svobody a demokracie
Kniha je sborníkem textů, analýz a komentářů, které byly publikovány zejména během období 1. koronavirové krize a tudíž se vztahují k posledním cca devíti měsícům života české ekonomiky a společnosti. Toto vymezení se na první pohled může zdát příliš úzké, nicméně již pohled na obsah knihy vyvede čtenáře z omylu.

Témata tento prostor přesahují jak v horizontále (nejen události u nás, ale také v rámci EU, nejen témata ryze ekonomická, ale také politická, historická či mediální), tak ve vertikále (témata lidských hodnot, témata svobody, otázky etiky a hodnoty lidského života). Jelikož se jedná o kolektivní autorské dílo Institutu svobody a demokracie (ISDe), společným jmenovatelem všech kapitol jsou svoboda, demokracie - a občan.

Hana Lipovská umí (jak je u ní dobrým zvykem) podávat i poměrně komplikovaná témata srozumitelným jazykem a současně tak, že dokáže zaujmout pozornost i čtenářů neekonomů. V knize se totiž nejedná o učebnicovou teorii, ale o popis ostře viděné reality, kterou má navíc čtenář v živé paměti a může tak snadno konfrontovat, do jaké míry je jeho vidění shodné s viděním autorčiným, a dnes již také, do jaké míry se některé teze ve skutečnosti potvrdily či nepotvrdily. Vnímavému čtenáři pak neunikne možnost si daná "praktická" témata propojovat s ekonomickou teorií.

Jana Bobošíková zase vnesla do knihy svou unikátní profesní i lidskou zkušenost z mediální oblasti a v knize tak přibyl vedle řezu národohospodářského a politického, také řez mediální. Velmi cenné jsou její návraty k někdejší televizní krizi, zejména proto, že dvacet let je už docela zřetelný odstup, ale přitom se jedná o oblast dnes přinejmenším stejně naléhavou jako tehdy.

Publikace osloví všechny čtenáře, kteří se zajímají o současné společenské dění a hledají hodnotově konzervativní perspektivy, ze kterých lze na něj nahlížet.

Komentáře (1)

kniha Aby bylo jasno aneb Vrátí se Marx a Lenin? recenze

siena
20.10.2020

Z vašeho profilu celkem jasně vyplývá, proč jste si ho zde založil, ale proč nakonec ne. Nejste první, ani poslední zde.

"Publikace osloví všechny čtenáře, kteří se zajímají o současné společenské dění a hledají hodnotově konzervativní perspektivy, ze kterých lze na něj nahlížet."

Hodnotově konzervativní perspektivy z pera paní Bobošíkové? Toto spojení snad už nelze ani označit jako chucpe, natož eufemismus. O názvu "institutu", ani nemluvě.

Bohužel, zdá se, že i lidé, od kterých bych to nečekala, kteří nejen slovy, ale svými životy a přesvědčením, byli konzervativními v tom nejlepším smyslu slova, na toto slyší. Nevím, ale nic jiného, než naprostá ztráta soudnosti, způsobená věkem, mne nenapadá. Upřimně se snažím porozumět, protože těch lidí jsem si vážila, ale vážně mi to nejde... A jsem ráda, že se Biskupská konference od paní Lipovské, od jejího působení a výroků, distancovala, celkem ostře, že ona rozhodně není jejich "tiskovou mluvčí", že to jsou jen její osobní názory. Ani se není co moc divit, když o historii založení Evropského společenství toho mnoho neví. I když zase rozumím, že dost těžko může vědět, od paní Bobošíkové se toho mnoho nedozví...