Přehledný průvodce

recenze

Knížata, králové, prezidenti (2015) / Kariol
Přehledný průvodce
Historie, zvlášť ta česká, mě zajímá snad odjakživa. A miluju seznamy, přehledy, tabulky, ucelené soubory informací, životopisy, souhrny a průvodce. Jan Bauer dokázal vytvořit přehledného průvodce dějinami českých zemí, nebo spíše knihu o panovnících, kteří se na českém trůnu vystřídali v průběhu dějin od počátků až do současnosti. A bylo to zajímavé počtení.

Vyjmenovat Přemyslovce na českém trůně, potomky Habsburků či všechny po sobě jdoucí prezidenty, to pro mě byl vždycky oříšek. O každém ze jmen, která tvoří poměrně rozsáhlý obsah knihy, jsem však už slyšela a troufám si tvrdit, že o těch nejdůležitějších panovnících, dají-li se někteří považovat za důležitější, vím něco málo i nad rámec školních znalostí z krátkých hodin dějepisu. Přesto jsem se z této knihy dozvěděla opravdu mnoho, mnoho novinek.

Jan Bauer pojal tohoto průvodce dobře. Pokud se o historii českých zemí zajímáte, jistě byste si neměli nechat ujít tento ucelený přehled informací, o nichž se jen tak někde nedočtete. Každému panovníku, kteří jsou v knize chronologicky seřazeni podle doby své vlády, je věnována alespoň jedna stránka, samozřejmě se rozsah kapitol zásadně mění podle množství poznatků, jež o daném vládci historikové mají. Kniha je ilustrovaná portréty vybraných vladařů a přehledně a systematicky rozčleněna na státní útvary, což pomáhá orientaci.

Autor dějiny, byť se to možná nezdá, rozhodně nepřevedl do beletristické podoby. Někdy se sice pouští do vyprávění o životech a úspěších či poklescích panovníků velmi čtivě a nejspíš i trochu zjednodušeně pro pochopení, jindy neoblomně hustí jeden fakt za druhým a z celého průvodce dělá téměř encyklopedii nabytou informacemi. Musím tedy zklamat ty, kteří doufají, že knihu zvládnou přečíst během školních přestávek či při čekání na autobus. Opravdu se vyplatí sednout si ke knize například s čajem nebo si o několika panovnících přečíst před spaním, zkrátka udělat si na čtení klid a snažit se co nejvíc text vnímat, aby se ty poznatky předaly také do povědomí obyčejných lidí, jakými my, obyčejní smrtelníci zajímající se o historii a vlastní minulost, jsme.

Jak jsem už jistě napsala, knihu vřele doporučuji. Pokud zrovna potřebujete zjistit něco o daném vladaři, stačí si v obsahu nalistovat danou stránku a dozvíte se vše potřebné. Až budu mít v příštích letech nějaký referát týkající se českých panovníků, jistě budu mimo jiné čerpat i právě z této knihy, která mě velmi obohatila a nadchla. Myslím, že není třeba dodávat, že nakladatelství MOBA opět odvedlo skvělou práci, protože obálka je už klasicky v pevné vazbě a skvěle se vyjímá v knihovničce a ladí s mou pěkně se rozrůstající sbírkou knih od tohoto nakladatelství.

Děkuji nakladatelství za poskytnutí knihy k recenzi, děkuji vám za přečtení recenze a ještě jednou podotýkám, že přečtením této knihy rozhodně žádný čas nepromarníte.

Komentáře (0)

kniha Knížata, králové, prezidenti recenze