Poznání nejen vesmíru

recenze

Poznávání vesmíru (1962) / pfa
Poznání nejen vesmíru
Úžasné čtení. Úžasná publikace. Jako astronomie sama.
Jako vesmír sám.

Úžasný celkový přehled (nejen) astronomie. Dějiny astronomie.
Dějiny přírodních věd.

Nádherná cesta, velmi čtivá, chronologicky nás vedoucí poznáváním světa kolem nás, přirozeným děním doprovázejícím nás každý den, každý měsíc i každý rok, poznáváním potřeby porozumět řádu přírody i fascinujícím jevům a zákonům našeho všehomíru, a to od nepaměti až po nedávnou současnost.
Setkáme se postupně se všemi známými i méně slýchanými jmény astronomie a vědy, a to sice někdy stručně, leč naprosto dostatečně a výstižně (celé životopisy jednotlivých aktérů si najdeme zase v jiných publikacích). Postupně také poznáme různé vymoženosti i běžné nástroje, které více či méně podpořily či nám umožnily možnost vidět zase o něco dále, či nám pomohly učinit další krok vpřed. Krásný přehled, jak se ta naše maličkost prodírá, prohrává, soupeří, vyhrává a správně či nesprávně využívá sílu, řád, krásu, přízeň i nepřízeň našich viditelných souputníků na nebi, toho nejbližšího nezbytného zdroje světla a života nad našimi hlavami, těch ostatních sluncí, sluncí života, krásy i smrti, barev i temna rozpínajících se stále do dalšího všude - zkrátka našeho všehomíru.

Publikace náramně zachycuje na půdě přírodních věd, jak se i sami měníme, rozvíjíme, vědou a vesmírem zdokonalujeme, a zároveň i znovu padáme do hlubin mysli i poznání, kde už jsme kdysi začínali. A zase jsme jen barbary vesmíru. To nám jde nějak (bohužel) až moc dobře.
Naštěstí pro něj, jen kdesi na nějakém zapadlém, ba nepodstatném, bodu sama sebe...

Pánové Horský a Plavec nám předložili opravdu fascinující a fundovanou galerii našeho skromného poznávání vesmíru, našeho zdokonalování se v různých přírodních disciplínách a našeho rozvoje a chápání vesmíru, správného chápání, korespondujícího aspoň trochu s tím naším, viditelným a lidsky zaměřitelným kouskem toho našeho všeho prostoru a času...

Horského odborný výklad, práce s pojmy a jeho přednes v naučných publikacích je zpravidla velmi čtivý a pochopitelný (a řekl bych polapitelný) pro každého, takže určitě nejen tuto publikaci doporučuji i (a právě) vesmírným a vědeckým začátečníkům.

Máte-li tedy rádi tuto oblast, nebo ji chcete teprve objevovat, nechte se s chutí klidně vést nestárnoucí krásou, moudrostí a duší této starší, vysloveno v tom nejlepším slova smyslu, ba skvostné publikace...

[10/10] Přírodní vědy, vesmír
Dostupnost - antikvariáty: možná, spíše obtížná
Dostupnost - knihovny: možná, ne však běžná

pavelfrana

Komentáře (0)

kniha Poznávání vesmíru recenze

pfa také napsal

PatopsychologiePatopsychologie