Pověst v románové podobě

recenze

Vraždy z vášně (2018) / Rev.Jana
Pověst v románové podobě
Vraždy z vášně české spisovatelky Jaroslavy Černé nám nabízí poutavě napsanou ucelenou historii naší historicky první české svaté Ludmily a svatého Václava z rodu Přemyslovců. Slavná pověst o původně pohanské kněžně Ludmile a jejím vnukovi Václavovi, zbožnému knížeti, který se proslavil mohutnou podporou staveb klášterů, kostelů a bazilik (mimo jiné položil i základní kámen chrámu svatého Víta) je jistě znám každému už od základní školy. Tato kniha ale mimo – nutno říci že historicky přesných – faktů nabízí i některé zajímavosti a konspirace, které tolik známé nejsou.

Kněžna Ludmila, dcera pšovanského (nebo možná srbského) knížete Slavibora, je dle tehdejších zvyklostí provdána na znamení spojenectví za přemyslovského knížete Bořivoje. Původně pohanka, postupně přistupuje na víru svého manžela a stává se zbožnou a lidem milovanou kněžnou a matkou několika dětí, z nichž Spytihněv a Vratislav usedli po svém otci na přemyslovském trůně.

Právě Vratislavův prvorozený syn Václav se stává pro Ludmilu nejdůležitější osobou. Od raného dětství v něm pěstuje lásku k Bohu a lidu, skromnost a pracovitost. Dostává se proto často do sporu se svou snachou Drahomírou, která, ač se dle tradice nechala pokřtít, v srdci zůstává pohankou a před zbožností a moudrostí svého prvorozeného upřednostňuje sílu a vychytralost mladšího syna Boleslava. Díky své mučednické smrti a následnému zázraku se se stává historicky první českou svatou. Následuje část knihy, sledující Václavovu nepříliš dlouho trvající vládu, zakončenou notoricky známou bratrovraždou.

Kromě pár drobných zajímavostí, o kterých se sami historici přou, jako například zda měl Václav s milenkou syna (autorka pracuje s myšlenkou, že ano) či jestli byl ženatý (taktéž), nenabízí kniha žádné nové informace. Ale jak by taky mohla, když jde o převyprávění jedné z nejslavnějších staročeských legend? Jde o zdařilé dílko pro milovníky knih z české historie nebo jen pro osvěžení vědomostí ze základní školy. Znovu a znovu nám potvrzuje, kam dokáže dobrého člověka dostat žárlivost a touha po moci a to je téma, které nikdy nezestárne.

Děkuji nakladatelství MOBA za poskytnutí recenzního výtisku.

Komentáře (0)

kniha Vraždy z vášně recenze