Polozapomenuté tabu dějin

recenze

Bledý jezdec (2017) / ivca7818
Polozapomenuté tabu dějin
Měla na svědomí miliony životů a její dopad by se dal srovnat s černou smrtí (epidemií moru), která v polovině 14. století postihla celou Eurasii. Španělská chřipka přesto zůstala zčásti úplně zapomenuta, zčásti odsunuta na okraj dějinných událostí a úplně zastíněna prvním největším vojenským konfliktem, kterým začalo podle mnohých historiků 20. století - 1. světovou válkou. Stala se těžko uchopitelným fenoménem, o kterém doposud vzniklo jen málo odborných či alespoň populárně naučných prací.
Kniha britské novinářky zabývající se vědeckými tématy vyplňuje prázdné místo na doposud málo zmapovaném poli. Jak španělská chřipka změnila svět? Kde jsou její počátky a proč se jí nevěnovali ani známí autoři, kteří ji sami prožili? Na tyto a mnohé další otázky se pokouší odpovědět Laura Spinney.
Ačkoli patří španělská chřipka k jedné z největších katastrof, jež lidstvo postihly, přesto o ní existuje jen málo literatury a ve vzpomínkách přeživších se spojuje s první světovou válkou.
Autorka se rozhodla problematiku pojmout jako příběh o chřipce a všímá si nejen jejích kořenů, ale i životních osudů řady známých i méně známých osobností, jichž se dotkla. Kniha je rozdělena na osm oddílů, v nichž podává výklad španělské chřipky odlišněji na rozdíl od mnohých historiografických prací.
Spinney z různých úhlů zkoumá, jak se španělská chřipka objevila a jak se jednotlivé komunity lišily v prožívání událostí. To vše dokreslují kulturní a další faktory utvářející interakci mezi člověkem a virem. Série příběhů, v nichž figuruje například Mahátma Gándhí, Gustav Klimt nebo Egon Schiele ukazují, jak lidé prožívali španělskou chřipku v různých částech světa.
Po stránce faktografické se autorka opírala o řadu historiografických, virologických, epidemiologických a psychologických pramenů, aby vykreslila komplexní obraz chřipkového viru, jehož dopad byl celosvětový a velkou měrou ovlivnil lidskou společnost na řadu dalších let. Výstižný název knihy převzala od Američanky Katherine Anne Porter, přeživší pandemie, která napsala krátkou autobiografickou knihu Bledý kůň, bledý jezdec.
Knihu dozajista ocení nejen čtenáři populárně naučných prací, ale i milovníci zajímavých příběhů nebo také lékaři. Autorce se podařilo poutavým způsobem vykreslit dějinné drama, jež zasáhlo takřka celé lidstvo a to na pozadí příběhů známých i méně známých osobností. Je to také dozajista velmi cenný příspěvek věnující se popularizaci tématu španělské chřipky, neboť doposud existuje jen málo prací, které by multidisciplinárním způsobem vykreslily dopady tohoto fenoménu. Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Omega a knihu lze zakoupit buď v jejich e-shopu nebo v e-shopu Knihkupectví Knihy Dobrovský.

Komentáře (0)

kniha Bledý jezdec recenze