Papierová hora

recenze

Strážkyňa príbehov (2016) / modranka
Papierová hora
Editorke Jen Gibbsovej sa za nevyjasnených okolností dostane na pracovný stôl časť dvadsať rokov starého rukopisu. Ide o román, v ktorom sa spomínajú ľudia žijúci v Apalačských horách. Po prečítaní prvých troch kapitol ju text zaujme natoľko, že sa vyberie pátrať po autorovi príbehu. Táto cesta ju však vrhne späť do obdobia vlastnej mladosti, do rokov, na ktoré by najradšej zabudla. Ale je profesionálka a súkromné problémy odsúva bokom. Jej prvoradou úlohou je skontaktovať Evana Halla, dnes už slávneho autora vedecko-fantastických príbehov, o ktorom je presvedčená, že ide o jeho prvotinu.

Na úvod by som chcela poukázať na to, že ide o literatúru z vydavateľstva kresťanských kníh a aj z tohto hľadiska som sa snažila ku knihe pristupovať.

Treba ešte doplniť, že kniha Strážkyňa príbehov je dva v jednom. Ďalším príbehom je samotný text hľadaného románu, ktorý čitateľa zavádza na prelom 20. storočia do Apalačských hôr, kde neznámy autor zachytil život Melungeonov, ide o rasu ľudí, miešancov, ktorých spoločnosť odvrhla.
Avšak tento vnútorný príbeh ma nezaujal natoľko, aby mu bolo potrebné venovať taký široký priestor, ako mu venovala Lisa Wingate. Navyše čitateľ sa z tohto príbehu dozvie iba prvých osem kapitol, a potom je čitateľovi predložená až 15. kapitola. Všetko medzi tým zostáva zamlčaná. Mala som pocit, že sa mi dostala do rúk kniha, ktorej hlavný prúd deja bol vytrhnutý. Príbeh o Randovi a Sarre bol emotívne slabý, hoci sa nás autorka snažila presvedčiť, že ide o hlbokú lásku, ja som to z príbehu necítila. Nestačí napísať, že príbeh je úžasný, skvelý a jedinečný, čitateľ by to mal precítiť.

Vrátim sa však k časti zo súčasnosti. Tento text je písaný v prvej osobe, rozprávanie o sebe samej. Ani v tejto časti som veľké emócie necítila. Nadobudla som pocit, ako keby sa autorka obávala napísať o láske človeka k človeku, vyzdvihuje iba lásku k Bohu. Ide síce o kresťanskú knihu, ale ak autor píše k širokej verejnosti, nemal by zabúdať na čitateľa. Veľmi dobre túto emotívnu nedokonalosť vystihuje samotná autorka vo vete: cit.: Keď odtiahne pery, telom mi prebehne elektrina a to tiež nie je profesionálne. A to ide o bozk na líce. Navyše v príbehu zostáva veľa veci tajomstvom, nedoriešené sekvencie ako je osud Jeninej matky, ako sa dostal rukopis starého príbehu na jej pracovný stôl. Samotná autorka sa s touto nedokonalosťou vysporiadala takto: cit.: Tajomstvo zostalo tajomstvom, a možno by to tak aj malo byť. No to nechávam na posúdenie ostatných čitateľov. Môj názor je, že ak čítam príbeh, chcem vedieť jeho začiatok, stred aj koniec.

Čo však musím vyzdvihnúť v príbehu, bola redakčná práca opisovaného vydavateľstva. Táto časť textu bola spracovaná tak profesionálne, že by som ju dala za povinné čítanie všetkým vydavateľom.
Neodpustím si poslednú citáciu zo Strážkyne príbehov:
(cit. str. 12)
George Vida (všimla som si, že všetci ho volajú krstným menom aj priezviskom, nikdy nie iba jedným z nich) si horu ponechal preto, aby mladým kolegom, príslušníkom digitálnej generácie, pripomínala dve veci: po prvé, nevratné rukopisy sú nevratné, čo znamená, že sa nevracajú iba preto, lebo si niekto neprečítal pokyny vydavateľstva na predkladanie rukopisov a po druhé, úspech vo vydavateľskom svete spočíva v tom, že žiadnu stranu nenecháte neprečítanú a obálku neotvorenú. Papierová hora tam stála ako pamätník pripomínajúci fakt, že vydavateľská činnosť je drinou, ktorú človek musí milovať s dôrazom na slovo „drina“. Vydriapať sa na miesto, kde možno objavíte nový americký bestseller, nie je hračka.


Napriek mojim pripomienkam, odporúčam čitateľom siahnuť po tejto knihe plnej tajomstiev. Možno odpovede nájdete ukryté v texte, možno sami v sebe. Možno si položíte otázky, na ktoré nájdete odpovede pri čítaní Strážkyne príbehov. Ale pravdepodobne ich všetci nájdeme v pokračovaní príbehu, ktorý zatiaľ nebol preložený, ale existuje v elektronickej podobe (The Sandcastle Sister) a je súčasťou série Carolina Chronicles s očíslovaním 2.5 Zostáva nám len dúfať, že vydavateľstvo i527.net sa rozhodne v príbehu o Jen a Evanovi pokračovať.

Komentáře (0)

kniha Strážkyňa príbehov recenze