Panská rasa

recenze

Panská rasa (1996) / denisa7430
Panská rasa
Kniha pojednává o snaze nacistického Německa učinit z nordických áríjců vůdčí rasu pomocí programu rasového šlechtění, které by odstranilo nedostatky v genech.

Úkolem pečlivě vybraných příslušníků SS nebylo pouze páchat zrůdné násilí na Židech, ale rovněž měli plodit „dokonalé áríjce“ a unášet z okupovaných území ty děti, jimiž se potenciálně mohl zlepšit „chov“ a zalidnit tak „tisíciletou říši“.

Za doby Hitlera bylo Německo rasistickým státem ovládaným ideologií volající po „očistě“ německé krve, kde bylo potřeba zbavit se rasově nečistých a současně přimět jedince rasově čisté, aby plodili potomstvo, a to i mimo manželství.

Byly založeny tvz. domovy Lebensborn „Pramen života“. Program byl spuštěn 12.12.1935 samotným Himmlerem. Domovy měly Německu zajišťovat trvalý přísun dětí áríjské krve. V domovech probíhal nacistický křest (pouze u dětí narozených SSmanům). Citáty z Bible byly nahrazeny citáty z Hitlerova díla Mein Kampf.

Úkolem Rasového úřadu SS bylo unášet z okupovaných území světlovlasé a modrooké děti (polské, české, jugoslávské, norské), podrobit je rasovým testům, a ty, které při nich obstály, odeslali k poněmčení. Lebensborn byl založen i v Norsku. Nory dokonce Němci považovali za více árijské než sami sebe!

I přední američtí eugenici po vypuknutí války a po pogromech na Židech Hitlerům postoj v Mein Kampf podporovali. Jeden z nich dokonce popsal protižidovská opatření jako „velkolepý populační program kladoucí si za cíl vyloučit z národa dědičné rysy semitské rasy“.

Je ironií, že většina nacistických pohlavárů by jen stěží prošla rasovými testy!

Kniha je doplněna skutečnými příběhy unesených dětí líčící jejich nelehký návrat k rodičům, pokud ti vůbec válku přežili.

„Nejen pach černochů, ale i východních Asiatů je Evropanům nepříjemný – a to i když jsou čistí. Orientálce by ovšem tvrdil totéž o nás.“ – dr. Eugen Stahl, str. 52 –

Technické poznámky: Kniha byla vydána v roce 1996 nakladatelstvím Columbus. Celkem má 196 stran. Napsali Catrine Clay a Michael Leapman. Z anglického originálu přeložil Ivan Ryčovský. ISBN 80-85928-43-4.

Komentáře (0)

kniha Panská rasa recenze