Pane, smiluj se a obnov nás

recenze

Pane, smiluj se a obnov nás (2019) 5 z 5 / Matematicka
Pane, smiluj se a obnov nás

Všech sedm biblických kajících žalmů spojuje téma lítosti nad hříchy a touhy po Božím odpuštění. V této drobné publikaci je uveden text i výklad kajících žalmů i krátká modlitba ke každému žalmu. Na každý žalm pak autor pohlíží ze čtyř různých perspektiv, z kterých se na ně můžeme dívat: jako modlitbu Izraele, Ježíše, církve a jednotlivce.

Takto například Jaroslav Brož komentuje text 51. žalmu:
<em> Je pozoruhodné, že hříšník, hluboce zkoušený svou vinou, je schopen se hned na začátku obrátit k Bohu s prosbou o jeho milosrdenství. Je to dar víry, v níž ani ten nejtemnější hřích neudusí světlo Boží přítomnosti. Následně, až do v. 11, se velmi často vyskytují různá slova pro „hřích“ a „hříšníka“ („svou nepravost uznávám“, „spáchal jsem, co je před tebou zlé“, „s vinou jsem se narodil“ atd.), ale výrazy pro Boha téměř chybí, třebaže žalmista setrvává v modlitebním rozhovoru, který tak nabývá velmi vážného tónu. Od v. 12 se atmosféra modlitby mění. Od hříchu se pozornost obrací zcela k Bohu – „stvoř mi čisté srdce, Bože“. To je první krok vedoucí k vysvobození. Hřích zůstává díky Božímu milosrdenství za zády provinilce a on může hledět do budoucnosti s nadějí na nový život. Tato naděje je mu pak povzbuzením, aby se vydal na cestu mravní a duchovní obnovy („obnov ve mně ducha vytrvalosti“). Na ní ho vede vize radostného a pohotového ducha a touha po něm. Díky němu opět získá svobodu srdce a bude zproštěn smutných okovů viny. Tuto radost si žalmista nemůže nechat pro sebe. Chce se o ni dělit s druhými. Dokonce Bohu slibuje, že bude hříšníky učit, jak se vrátit zpět k Bohu – „bezbožné budu učit tvým cestám“. Hřích spáchaný skrytě se po odpuštění proměňuje v radostnou veřejnou chválu Božího milosrdenství, která je nakažlivá. Zve k cestě obrácení ty, kdo dosud vězí v otroctví hříchu. V křesťanské tradici vede vděčnost omilostněného hříšníka ke ctnosti, které si první křesťané vysoce cenili. Je jí velkodušnost, otevřené srdce, jímž je člověk schopen zakoušet velikost Boží lásky. Bez ní by byl obětí ničivých skurpulí.</em>

Knihu můžu doporučit všem, kdo rádi čtou Bibli nebo konkrétně žalmy a chtějí se na ně podívat trochu hlouběji. A možná se hodí i pro ty, kdo žalmy ještě číst nezkusili - jejich výklad vám může pomoci je lépe pochopit.

Komentáře (0)