O ztrátě lidskosti

recenze

Proměna (2013) / 28614
O ztrátě lidskosti
Řehoř Samsa se jednoho dne promění v brouka – proč nebo jak zůstává záhadou.

Toto dílo je jedním velkým protikladem. Realistický popis děje na straně jedné a fantaskní děj na té druhé. To v nás vyvolává pocit rozporuplnosti a kniha může na někoho působit trochu uměle.

Jazyk, který Kafka používá, je strohý, spisovný a vše zachycuje velmi realisticky, včetně proměny v brouka i jeho vzhledu, a to nepůsobí moc přirozeně. U realistických děl očekáváme realistické zpracování a realistický přístup, podobně je to naopak u symbolistních knih, které vyžadují symbolické výrazy a velké množství obrazných pojmenování.

V Proměně se mísí tyto dva proudy dohromady – není možné, aby byl děj skutečný, a doopravdy je v něm schováno množství symbolů a skrytých významů (jako je to obvyklé v symbolismu), na druhou stranu Kafka volí realistický jazyk a přístup a osud Řehoře Samsy vnímá jako běžnou záležitost.

Stejně to vidí i hlavní hrdina. Jaký člověk by vnímal proměnu v brouka jako něco podřadného a bezvýznamného a vůbec se o ní nestaral? Přirozeností člověka je hledat příčiny a důsledky a uvědomovat si své já, svou situaci, vzhled i osobnost. Co se stane, když tuto přirozenost ztratí? Na to Kafka odpovídá jednoduše: zkrátka přestane být člověkem. Kafka to sice neříká přímo, ale je to zřejmé. Přestal být člověkem, ztratil právo na svou lidskost – ať už tím, že žil životem plným práce, která ho nenaplňovala, nebo zkrátka nebyl dost člověkem na to, aby se nad čímkoli zamyslel a něco s tím udělal. Celková metamorfóza začíná fyzickou přeměnou, důležitější je ale přeměna duševní. Řehoř postupně ztrácí zbytky své lidskosti a stává se víc a víc zvířetem, přestává si uvědomovat sám sebe.

Další rovinou příběhu je stereotyp člověka a naše představa živoucí bytosti. Kdykoliv vidíme kohokoli, kdo neodpovídá naší představě nebo není naším přesným obrazem, zavrhneme existenci jeho duše, osobnosti, práv. A v každé době a společnosti najdeme utlačovanou společenskou vrstvu nebo rasu, která si nezaslouží být potírána a utlačována.

Proměna je zásadním dílem právě kvůli své jedinečnosti a experimentům s jazykem, kompozici příběhu a pojetí lidské osobnosti.

Komentáře (0)

kniha Proměna recenze