Nestavovská manželství a tajné milostné aféry v domě habsburském

recenze

Milostné skandály v domě Habsburků (2014) / Kariol
Nestavovská manželství a tajné milostné aféry v domě habsburském
Habsburská monarchie je jedním z nejdéle vládnoucích rodů, po jehož nadvládu spadaly i Čechy a české země. Odjakživa mě právě toto téma velmi bavilo a zajímalo a nebyl proto důvod po knize, která odhaluje další z v hodinách dějepisů zamlčených kousků habsburské historie.

Být členem habsburského rodu znamenalo požívat úcty a vážnosti, získat nejlepší výchovu i vzdělání. Zatímco synové byli často předurčeni ke kariéře ve vojsku, dcery byly provdávány podle politického kalkulu. Mnoho členů císařského domu se sklonilo před diktátem panovnického trůnu, sloužilo v dalekých posádkách habsburské říše, bralo si nemilované partnery a naplňovalo chtě nechtě své reprezentační povinnosti.

Existovala však celá řada Výsostí, které se vzepřely konzervativním zákonům, chtěly žít podle vlastních představ a daly přednost srdci před konvencemi. Tak tomu bylo s amitié amoureuse mezi arcivévodkyní Marií Kristinou a její švagrovou Isabellou Parmskou, stejně jako v případě lásky císařské dcery Marie Luisy, provdané za Napoleona, k jejímu průvodci na cestách hraběti Neippergovi a rovněž u arcivévodů, kteří se z lásky oženili se stavovsky nevhodnými ženami, čímž přišli o své tituly a nároky a stali se obyčejnými občany.

Autorka líčí šest milostných příběhů, které se dotkly nejen rodu Habsburků, ale i veřejnosti. V knize se dozvíme o vztahu arcivévodkyně Marie Kristiny a Isabelly Parmské, o Napoleonově ženě Marii Luise a hraběti Neippergovi, o arcivévodovi Janovi a Anně Plochlové, o arcivévodovi Jindřichovi a pěvkyni Leopoldině Hofmannové, o Janu Orthovi a tanečnici Milli Stubelové a o arcivévodovi Leopoldovi Ferdinandovi a jeho ženách.

Kniha pro mě byla opravdu zajímavým poznatkem. Ve škole jsem mezi jmény v řadě Habsburků pořád slýchala Marie Terezie nebo František Josef, ale pravdou je, že osudy, o nichž je sepsána právě tato kniha, mi mnohdy připadají zajímavější a rozhodně složitější než ty veřejně známé. Jsem tedy opravdu srdečně vděčná nakladatelství Ikar, že se rozhodlo vydat knihu podobnou knize "Ženy v životě císaře Františka Josefa" a doufám, že ve vydávání této neoficiální edice plné tajů a podrobností ze životů Habsburků bude pokračovat.

Komentáře (0)

kniha Milostné skandály v domě Habsburků recenze