Nedořešené záhady

recenze

Muž, který viděl démona (2017) / Iki1 (134 views)
Nedořešené záhady
Autoři pocházejí ze Slovácka, proto jejich tvorba je zaměřena převážně na tento region. Zabývají se neobvyklými příběhy naší minulosti a snaží se vypátrat jejich reálný základ.
V prvním příběhu se ocitneme v zámku Březolupy, kde citlivější lidé zažívají zvláštní chvění pocházející údajně od mnohých obětí keltského obětiště. Pátrání je ozvláštněno setkáním s malířem, za kterým se autor vypraví.
Příběh druhý nám přibližuje autorovo pátrání po hrobu praotce Čecha. I zde autor deklaruje svůj zájem, neboť do tohoto kraje vede jedna z větví jeho předků.
Další čtyři příběhy nás už zavedou na jihovýchodní Moravu. Dozvíme se o historii nivnického zvonu a o marné snaze prokázat jeho vazbu na Velkou Moravu, o hledání podzemních prostor v buchlovském hradu i o zdejší černé paní. Kde stával velkomoravský Velehrad? A kde je pohřben Metoděj. Další z historických falz je popsána v poslední kapitole.
Jak bývá u literatury faktu zvykem, doplňují oba autoři svá vyprávění fotografiemi. To je k pochopení jejich závěrů důležité. Ovšem putování za nejasnými souvislostmi v této knize mi přišlo poněkud strohé, suché, bez šťávy. Malou výjimkou je popis pátrání po záhadách nivnického zvonu a snahy o vyluštění nápisu na něm. Spolu s důchodovým aktivistou se přitom vydáme až do Bulharska.
Čtenář této knihy by se měl nejen dozvědět nové informace, ale také se pobavit, občas být i napjatý. Proto mi přišlo, že zde obsažené kapitoly by patřily spíš do regionálního sborníku. Pro knižní vydání by měly být rozšířeny do poněkud čtivější formy.

Komentáře (0)

kniha Muž, který viděl démona recenze