Naučte sa čítať vo svojich snoch

recenze

Sny (2020) / marcoz
Naučte sa čítať vo svojich snoch
S tvorbou Antona Heretika som sa zoznámil koncom roka 2019, keď vyšla už v štvrtom vydaní jeho vysokoškolská učebnica Forenzná psychológia (Lindeni), a odvtedy som rád siahol aj po jeho ďalších tituloch. Dokáže totiž veľmi otvorene a pritom odborne priblížiť verejnosti rôzne aspekty ľudského vnútra, našich pohnútok a dôvody konania. Kniha Sny pokračuje v trende analyzovania typických znakov nášho bytia, čím nadväzuje na úspešné publikácie Zlo (Ikar, 2015) a Humor (Ikar, 2019). Pod Snami je podpísaná aj Andrea Heretiková Marsalová, autorská dvojica má bohaté skúsenosti so psychoterapiou a snami svojich klientov sa zaoberá už desaťročia. Veria totiž, že ich pochopenie nám môže poskytnúť odpovede na rozličné otázky ohľadom života a sveta.

"Od nočných snov odlišujeme denný, respektíve bdelý sen, ktorý je vlastne produktom našej fantázie. Existuje však aj rozsiahla literatúra, ktorá sa zaoberá takzvaným lucidným snením, keď si snívajúci uvedomuje, že sníva, a pokúša sa do snového deja aktívne zasahovať. Výskum snov v NREM i REM fáze nasvedčuje, že sny osobitným spôsobom spracúvajú informácie z pamäťových skladov, čo znamená, že sú založené na našich skúsenostiach. Potvrdzujú to aj rozdiely v snoch nevidiacich, ktorí majú vrodené alebo, naopak, získané poškodenie zraku." (str. 17)

Kniha nesie podnázov Využitie v psychoterapii a osobnostnom raste. Ak teda čakáte akýsi moderný výklad snov či nadreálne záležitosti, majte sa na pozore. Samozrejme, autori sa nevyhnú okrajovo ani tejto tematike, napokon, samotné sny k tomu priam zvádzajú, ale berú ju skôr ako zaujímavosť než objektívny prvok. V kompozícii textu jasne vidieť, že Heretikovci majú skúsenosti s písaním odborných prác. Každá myšlienka je presne začlenená, každý odstavec obsahuje predmetnú ideu a každá kapitola sa venuje určitej čiastkovej problematike. Práca so snami patrí k základným metódam v psychodynamickej psychoterapii, Anton Heretik navyše vyučuje daný predmet aj na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Vďaka tomu kniha obsahuje aj viacero príkladov konkrétnych snov študentov, ktoré slúžia ako príklad postupu pri ich analýze a interpretácii. Ale to už predbieham, pretože k nim sa dostanete až neskôr. Autori vás najprv vzťahom medzi spánkom a snením a históriou výkladu snov od pravekého šamanizmu až po etablovanie psychológie ako vedy v devätnástom storočí. Táto téma by nebola ani zďaleka kompletná, nebyť významnej zmienky o Sigmundovi Freudovi či Carlovi Jungovi. Rakúšan Freud napísal prvú odbornú monografiu týkajúcu sa výkladu snov na základe svojho vlastného sna o Irme. V samostatnej kapitole nájdete aj jeho obsah a interpretáciu samotného Freuda. Okrem týchto azda najznámejších mien poskytujú autori priestor aj ďalším psychodynamickým terapeutom, ktorí nadviazali na ich prácu či prišli s novými pohľadmi. Väčšina z nich bola pre mňa nová, no ich prístupy sú nemenej zaujímavé a prínosné. Dočítať sa môžete aj o kognitívnom prístupe k výkladu snov (považuje ich za myslenie v obrazoch), o experienciálnom (považuje ich za zážitok) či integratívnom prístupe, zastúpenom Gestalt terapiou v snahe akceptovať neprijaté časti osobnosti. Anton Heretik a Andrea Heretiková Marsalová sa hlásia k eklektickému prístupu, tvorenému piatimi etapami. Priznám sa, že tento sa mi pozdával najviac, asi aj pre konkrétne príklady z praxe. Uvedené sny aj s aplikovanými metódami na ich interpretáciu a presah do života či vnútra sú skvelým návodom, ako získať nový pohľad na vlastné vzťahy či riešenie problémov. Sny sa tak skutočne stávajú nástrojom osobnostného rastu a cesta k nemu je jednoduchšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

"Prvým krokom je zachytenie obsahu sna. Nemajme spočiatku veľké ambície. Sny si prosto zapíšme do senníka a prípadne pri nich začnime skúšať voľné asociovanie a zachytávanie emócií sna. Pri emóciách skúšajme byť špecifickí. "Nepríjemná" emócia nehovorí nič o tom, či sme zažívali úzkosť, strach, nudu, odpor, hanbu alebo pohoršenie. "Príjemná" emócia môže skrývať potešenie, slasť, radosť, nadšenie aj extázu." (str. 105)

Sny sú určené každému, kto chce zapracovať na sebe, svojich vnútorných konfliktoch aj interpersonálnych kontaktoch. Teoretická časť vám rozšíri povedomie o vývoji prístupu k sneniu, praktické cvičenia vás zas prevedú spôsobmi, ako analyzovať svet príbehov či fragmentov, ktorý napriek storočiam skúmania stále ostáva zahalený istým rúškom tajomstva. Anton Heretik a Andrea Heretiková Marsalová svojou publikáciou určite pomôžu mnohým z nás, pretože lepšie pochopiť vlastné vnútro môžeme z pohodlia domova a prakticky na dennej báze.

Komentáře (0)

kniha Sny recenze