Naříkání nad životem

recenze

Kvílení (1990) / Fantýna
Naříkání nad životem
Šla jsem do knihovny si vybrat nějakou knížku. Najednou jsem spatřila Kvílení. Jakmile jsem si přečetla název knihy, tak jsem měla takový divný pocit. Jednalo se o nějaký trans, ve kterém se člověku zamotá hlava, a má takový divný pocit, že je úplně sám, a nikdo mu nedokáže pomoci.

Nakonec jsem si řekla, že si ji půjčím, abych zjistila, jestli děj knihy je taky tak silný jako jeho název.

Kvílení od Allena Ginsberga je báseň o třech částech. Všechny části jsou představy o světě v jeho době.

V první části je jedna dlouhá věta, tok myšlenek, ve které se vyskytuje asociace představ. Dále tu najdeme popis divokého života lidí, kteří jsou podle autorova názoru nejlepší lidi své doby. Autor píše o sexu. Tato část je poměrně vulgární a hrubá, protože autor psal velmi realisticky bez nějakého hraní si na něco nebo na někoho. Pak v této části mají velkou roli drogy a alkohol. Celkový děj působí smutně až depresivně, ale pravdivě.

V další části se taky vyskytuje jedna dlouhá věta plná vykřičníků. V této části se autor obrací k Molochovi, což je mytologická postava, kterému lidé dávali dětské oběti jako důkaz, že si Molocha váží. V dnešní době jsou to lidé, kteří jsou tzv. nenasytní, a požírají všechno kolem sebe.

V poslední části se dostáváme do blázince, kde se autor obrací ke svému příteli Carlu Solomonovi. Verše jsou klidné.

Po přečtení knihy se mi potvrdilo, že dílo je svým způsobem hodně magické. Jakmile jsem si našla význam slova kvílení, tak se mi potvrdilo to, co jsem cítila.

Líbilo se mi, že autor se nebál používat vulgarismy, které dílu daly správný spád a pravdivý pohled na svět. Autorova doba je úplně schodná jako ta dnešní, protože se i v dnešní době lidé závidějí, a snaží se mít něco lepšího než někdo jiný.

V tomto díle se dá vytknou jenom to, že autor používal místy nesrozumitelné obraty. Člověk musí něco vytrpět, aby pochopil to, co autor chtěl svým čtenářům říci.

Podle mého názoru je kniha hodně zajímavá se silný příběhem, který je poměrně dost depresivní. Hodně lidí nemůže Kvílení pochopit. Např. se v knize vyskytne sprosté slovo.Lidi si hned začnou myslet, že je kniha vulgární, a nepochopí pravý význam díla.

Komentáře (0)

kniha Kvílení recenze