MÝTY A LEGENDY INDIÁNŮ SEVERNÍ AMERIKY

recenze

Mýty a legendy Indiánů Severní Ameriky (1995) / Vova
MÝTY A LEGENDY INDIÁNŮ SEVERNÍ AMERIKY
Autorů knihy je celkem deset. Jedná se o antropology, etnology, archeology, folkloristy, znalce indiánského umění, kteří poznatky v knize uváděné čerpali nejen ve svém studiu a literatuře, ale též v terénní praxi.
Kniha je rozdělena do kapitol dle oblastí Severní Ameriky, Jihovýchod, Jihozápad, Prérie, Oblast náhorních plošin a Velké pánve, Severozápadní pobřeží, Subarktická oblast, Arktická oblast, Severovýchod. U každé oblasti, v každé kapitole, je věnován prostor mýtům o stvoření světa, duchovním, bájným stvořením a nestvůrám, posvátným místům a posvátným zvířatům, rituálům a slavnostem.
Z textu je patrné, že Indiáni v každé oblasti čerpali z vlastního přírodního bohatství, a proto se symbolika jednotlivých míst v mnoha ohledech liší. Veškeré materiální i duchovní bohatství pochází z toho, co dané místo nabízí. Od představ o stvoření světa, podobě mytických zvířat a duchů přes hudební nástroje po šperky a zdobení včetně vzhledu, materiálu a různého užití pověstných dýmek.
Přes veškeré odlišnosti jádro myšlení Indiánů zůstává stejné. Milovali a uctívali přírodu a Zemi. Čerpali z ní, co nezbytně potřebovali a vděčnost za poskytnuté dary prokazovali slavnostmi, rituály, legendami, předměty, které používali a vůbec celým svým životem. Vše živé má stejný původ. Zvířata i rostliny jsou pro Indiány bytosti v jádru stejné jako lidé, stejného smýšlení.
Detailní fotografie a kresby, kterými je kniha protkána, ukazují předměty Indiánů, jak vzácné, tak předměty denní potřeby, materiál, ze kterého jsou vyráběny, symboly, jež mají zobrazovat a jejich motivy. Lze si prohlédnout a snažit se pochopit moc a sílu posvátných míst Indiánů, přečíst si představy o původu jejich vzniku ne náhodou podobné jejich vzhledu.
Knihu zájemcům o Indiány doporučuji k přečtení a rozhodně knihu doporučuji k prolistování a prohlédnutí nádherných obrázků.

Komentáře (0)

kniha Mýty a legendy Indiánů Severní Ameriky recenze