Mystický léčitel - Štítná žláza a její léčba

recenze

Štítná žláza a její léčba (2018) / a.k
Mystický léčitel - Štítná žláza a její léčba
Publikace nabízí netradiční pohled na úlohu štítné žlázy v našem těle a na onemocnění, která jsou s ní spojována. Primárně se v knize seznamujeme s viníkem, který způsobuje daleko širší spektrum nemocí. Umožní nám uvědomit si nové souvislosti své diagnózy a vyvrací mnoho mýtů o štítné žláze.

Kniha je rozdělena na několik částí. V první se odhaluje viník, jak působí a vyvolává symptomy. Další část specifikuje omyly, které stojí v cestě, abychom mohli správně nastartovat úspěšný proces léčby. Ve třetí části můžeme nalézt návod k léčení a obnovení funkce štítné žlázy. Nechybí zde speciální devadesátidenní léčebná kúra k pročištění štítné žlázy a recepty na jídla, která podpoří léčbu. Poslední část se věnuje problémům spánku.

Autor knihy Anthony William je úspěšný americký léčitel a autor publikací a seminářů, věnujících se zdraví a zápasu s nemocemi. Jeho fanouškovská základna na sociálních sítích zahrnuje miliony uživatelů. U jeho příspěvků a videí naleznete tisíce kladných reakcí a děkovných komentů. O tomto sedmadvacetiletém léčiteli se na jeho oficiálních stránkách dočtete, že ve svých čtyřech letech diagnostikoval babičce rakovinu, a to díky tomu, že k němu promluvil Duch. Ten mu od té doby našeptává a informuje ho o symptomech, jimž trpí lidé v okolí, naučil ho skenovat lidi a definovat tak jejich zdravotní problémy.

Nechci posuzovat, zda-li jde o fabulaci a určovat, kde je pravda. Kniha je napsaná srozumitelným jazykem, a díky používání řady přirovnání k běžným známým situacím, dokáže dát hravě odpovědi na mnoho nevysvětlitelných jevů. Srovnává investice do zdravotního výzkumu s investicemi do nejmodernějších technologií, poukazuje na historické i současné působení jedů a vnějšího prostředí na zatížení organismů. Právě díky spojením tolika nám obecně známých jevů s jeho mystickou a já si dovoluji tvrdit až konspirační teorií o vzniku nemoci je v každém případě uchopitelné. Popírá obecně zavedené definice zdravotních faktů jako pouhé teorie, které byly fakty nazvány. Nicméně neodsuzuje postup lékařů. Ty prezentuje jako morální a vstřícné osoby, které se snaží využít všechna známá a vědecky podložená fakta pro dobro pacienta. Nenavádí k vysazování léků, ale na druhou stranu se velmi obšírně věnuje toxicitě léčby prostřednictvím syntetických léků. Popisuje fungování jater a vliv jejich detoxikace na lidský organismus při vysazování léků se všemi důsledky na špatnou diagnostiku dostupnými metodami.

Diagnostika je další důležitá v knize rozebíraná oblast. Zmiňuje proces diagnostických metod a mylného výkladu jednotlivých výsledků při stanovování aktuálního zdravotního stavu.

Autor popírá řadu obecně známých faktů. Například autoimunitu vnímá jako snahu podat lidem odpověď na nezařaditelné onemocnění. Cituji: „Teorie, že při autoimunitě onemocněné tělo napadá samo sebe, je mylná. Tělo samo sebe nenapadá, napadá patogeny (testy, které by to odhalily, ještě nebyly vynalezeny).“

Autor se v jednotlivých kapitolách často vrací k již dříve dokola zmiňovaným tématům. Každou kapitolu taktéž uzavírá jakousi mantrou, kdy čtenář pacient nemá vinit sám sebe, tělo je přítel, je nutno se osvobodit od zajetých mýtů.

Přínos knihy vidím zejména v tom, že podává nemocných pomocnou ruku. Zdůrazňuje, že nemoc, kterou trpíte, jste si nezpůsobili sami. Ukazuje lidské tělo jako přítele, který se nerozhodl nás zničit, ale upozornit na vnitřní procesy, které můžete ovlivnit. Uvádí konkrétní užitečné informace o kombinaci zdravých potravin.

Celkově mám z knihy velmi smíšené pocity. Když opominu obsah, tak způsob stále dokola opakujících se informací mi více než vadil. Druhá polovina knihy, kde mě čekaly recepty, mě taky zklamala. Hned v úvodu věnované čtyři strany tomu, jak připravit citronovou nebo okurkovou vodu, opravdu považuji za zbytečné. Vyzkouším možná snad jen kombinace uvedených potravin a několik málo receptů.
Přesto nezpochybňuji léčebné úspěchy, které řady pacientů prostřednictvím uvedených léčebných postupů dosáhly.

Komentáře (0)

kniha Štítná žláza a její léčba recenze