Magický realismus komunistických lágrů

recenze

Motáky nezvěstnému (1990) / Long
Magický realismus komunistických lágrů
Motáky nezvěstnému jsou jedinečným svědectvím o existenci a podobě komunistických koncentračních táborů. Kniha čerpá z autentických zážitků autora a je psána formou motáků (ukrytých dopisů z vězení). Kniha je formálně rozčleněna do dvou dílů. Kapitoly jsou pojmenovány po pracovních táborech, které autor zažil: Mayrau, Svornost, Nikolaj, Elko, Bytíz.

Realistický román nic nepřikrašluje, vše podává čtenáři ke zpracování syrové a neotesané. Prolínání časových a prostorových rovin a střídání první a třetí osoby není čtenářsky úplně vstřícné, ale nenápadně se tím udržuje ve střehu čtenářova pozornost. Jazykovou rovinu ozvláštňuje vězeňská a zejména hornická hantýrka, pro mě nesrozumitelná, ale rozhodně zajímavá. Autor se snaží podávat prožitou skutečnost nezkreslenou a pravdivou. Neanalyzuje, nesoudí. Nečekejte patos ani srdceryvné obviňování. Místo toho knihou prostupují tiché sebereflexivní pasáže plné pokory a víry.

Kniha se nečte úplně snadno, ale doporučuji ji každému zájemci o české dějiny 20. století a také všem, kteří se ještě zdráhají věřit tomu, že komunistické pracovní lágry zbavovaly člověka lidství úplně stejně jako nacistické koncentrační tábory.

Komentáře (0)

kniha Motáky nezvěstnému recenze