Konzervativní (kontra)revoluci potřebujeme

recenze

Konzervativní revoluce: Ideové základy nové konzervativní pravice (2022) 5 z 5 / Brichy
Konzervativní revoluce: Ideové základy nové konzervativní pravice

Jistě nás bylo více, kdo jsme v prvních jarních dnech se zájmem o dané téma, avšak bez přehnaných očekávání, tuto knihu otevírali, a vzápětí jsme strnuli v příjemném překvapení. Cítili jsme, že máme v ruce jeden z nejkvalitnějších příspěvků do diskuse o konzervatismu a o civilizační krizi Západu, které se u nás v posledních letech objevily.
Silnými stránkami knihy, pro které ji hodnotím jako mimořádnou a skvělou, jsou schopnost autora vystihnout pravou podstatu věci, argumentační vybroušenost, čtivost a nekorektní přímočarost. Myšlenky obsažené v textu sice nelze označit za originální, přínosem však je jejich shromáždění na jednom místě do podoby atraktivního programového dokumentu, který má potenciál oslovit konzervativní politiky i širokou čtenářskou veřejnost.
Pokud bych měl naopak uvést, kde vidím určité nedostatky, pak by to byly tyto: Text by podle mého názoru zasluhoval poněkud přehlednější uspořádání s jasným oddělením popisné a analytické části od nabízených řešení a se standardním úvodem a závěrem. Dále si myslím, že autor v rámci výzev a hrozeb neměl opomenout problematiku environmentalismu, respektive klimatického alarmismu, a to zvláště v nynější éře Zeleného údělu. Konečně, hovoří-li autor o konzervatismu jako o náklonnosti k vlastnímu, blízkému a známému, slušelo by se práci opřít nejen o zahraniční, ale i o českou literaturu a tuzemské autority, respektive v každém případě se s nimi určitým způsobem vypořádat.

Komentáře (0)