Kompetentní, ale roztříštěná kniha nejasného určení

recenze

Zlatý nosorožec: Příběhy o africkém středověku (2021) / Jindra838
Kompetentní, ale roztříštěná kniha nejasného určení
Kniha se skládá z řady kapitol, z nichž každá se věnuje maličkému střípku z dějin středověké Afriky nebo z jejich moderního objevování. Jedna z kapitol se například zabývá výměnou dopisů jisté židovské obchodnické rodiny roztažené od dnešního Alžíru až po západní Indii ve dvanáctém století. Každá kapitola končí obsažnou, zejména frankofonní bibliografií.

Je otázka, jakému publiku je kniha vlastně určena a čeho v ní autor chce dosáhnout. Možná má sloužit jako motivace k bližšímu studiu středověké Afriky--péče, kterou autor věnuje bibliografii, tomu odpovídá. Pro mne je však smysl této knihy záhadou. Dané střípky jsou téměř nesrozumitelné bez předchozího systematického studia základních učebnic na téma zeměpisu a dějin středověké Afriky. (Výše zmíněnou výměnu dopisů těžko pochopí ten, kdo nezná celkový kontext káhirské genizy, a autor mu tento kontext nesděluje, ba ani na daném prostoru sdělit nemůže.) Čtenář, který několik takových učebnic prostudoval, danou knihu ale vlastně už nepotřebuje. Možná, že mu poslouží jako ilustrace několika barvitých a poněkud libovolně vybraných detailů v celém daném ohromném předmětu studia.

Můj celkový posudek je dosti odmítavý. Pokud vás zajímá středověká Afrika, čtěte dobré učebnice a použijte jejich bibliografii. Touto knihou jinak zapřaháte vůz před koně.

Komentáře (0)

kniha Zlatý nosorožec: Příběhy o africkém středověku recenze