Kniha vypĺňajúca prázdne miesta dejín

recenze

Hitler a Habsburgovci: Führerova pomsta cisárskej rodine (2019) / marcoz
Kniha vypĺňajúca prázdne miesta dejín
Učebnice dejepisu sa jasne zmieňujú o páde Habsburgovcov vzhľadom na prehratú 1. svetovú vojnu a vzostup Adolfa Hitlera začiatkom 30. rokov. Menej sa už hovorí o prepojení týchto dvoch línií, o to zaujímavejšie potom pôsobí kniha Jamesa Longa. Tento americký univerzitný profesor je autorom niekoľkých kníh s historickou tematikou a jeho práca ho priviedla na prednášky po celom svete, susedné Česko nevynímajúc. Publikácia Hitler a Habsburgovci dôsledne mapuje vzťah rakúskeho diktátora a stáročnej dynastie, založenej na vzájomnom pohŕdaní, nenávisti a odsudzovaní. Pretože ani niekdajší velikáni sa nevyhli kritike za to, že dali prednosť láske pred pôvodom...

"Ako Vianoce 1909 prišli a zase odišli, bol František Ferdinand rovnako šťastný, ako bol Adolf Hitler nešťastný. Habsburský arcivojvoda, ktorého Hitler nenávidel zo všetkých najviac, trávil sviatky obklopený rodinou na českom vidieku za Prahou. Hitler, hladný, bez strechy nad hlavou a porazený, prežíval vo Viedni najhoršie obdobie svojho života. Nikdy by si nepomyslel, že jedného dňa zažije horšie Vianoce než tie, ktoré prežil pred dvomi rokmi. Vtedy vedľa maličkého vianočného stromčeka pozoroval svoju matku, ako umiera pomalou, bolestivou smrťou na rakovinu." (str. 57-58)

James Longo si dal pri písaní záležať, kniha vznikala desať rokov, a vychádzal z početných zdrojov. Zameral sa primárne na Hitlerovu nenávisť voči deťom Františka Ferdinanda, následníka Habsburgovcov, ktorým sa stal po samovražde korunného princa Rudolfa. Hitler mal viacero dôvodov na svoj odpor, spomedzi ktorých vyčnieva fakt, že František si vzal za manželku Žofiu Chotkovú v rámci tzv. morganatického sobáša (medzi osobami z odlišných spoločenských vrstiev). Keď sa k tomu pridali ďalšie "moderné" prístupy, ústupky voči slovanským národom a pod., Hitler mal k dispozícii priamy objekt pre svoj negatívne pocity. Potomkovia Františka a Žofie sa napokon stali prvými odvedenými do tábora v Dachau. Kniha sa nezameriava iba na vojnové roky, ale predstavuje problém v celej jeho šírke. Uvádza čitateľa do začiatku storočia, ukazuje Hitlerov stupňujúci sa vzťah voči vládnucemu rodu a prepojenia s jeho členmi. Na kontraste Hitlerovej zlej situácie a radostného rodinného života následníka trónu možno vidieť, čo a ako ich ovplyvnilo na ich ceste k dospelosti. A čo malo napokon dopad nielen na nich samotných, ale i na ďalšie generácie. Napriek mnohým znalostiam sa mi ozrejmilo veľa súvislostí, kniha je zdrojom bohatých informácií a pútavou formou približuje dobu, ľudí a udalosti. A hoci ide o literatúru faktu, nečíta sa ťažko. James Longo akoby si uvedomoval štandardy súčasného čitateľa a predkladá text delený na krátke úseky, s hutnými kapitolami, písaný zrozumiteľným jazykom.

"Žofia podporovala obchod s diablom, ktorý uzavrel jej manžel, pretože dúfala, že by mohol zachrániť Maxa a Ernsta. Okamžite napísala Heinrichovi Himmlerovi a žiadala, aby ich prepustili z Dachau pod dohľad jej manžela. Po dlhej odmlke dostala informáciu, že Hitler a Goring jej žiadosť zamietli. Obzvlášť Ernst bol označený ako "znesväcovateľ nacistickej ikonografie". Praha sa stala mestom, ktoré prechádzalo očistcom. Strach, otupenosť, prenasledovanie a samovraždy boli súčasťou každodenného života." (str. 216)

Štýlu, obsahu a kompozícii knihy Hitler a Habsburgovci niet čo vytknúť, do očí vám však občas udrie nepresne uvedené meno či názov miesta. V nemecky znejúcich reáliách je možné občas sa pomýliť, no našťastie nejde o faktografické chyby. Dvadsaťtri kapitol vám ubehne ako voda, občas budete žasnúť nad dejinnými zvratmi, inde krútiť hlavou nad nespravodlivosťou a miestami sa pristavíte a zamyslíte nad náhodami, ktoré ovplyvnili chod histórie. Z textu je cítiť autorov postoj voči zobrazeným osobnostiam, no musím napriek tomu pochváliť jeho schopnosť poľudštiť aj takú desivú osobu, akou bol Adolf Hitler. Keby išlo o beletriu, ocením Longov talent vykresliť záporáka v plnej miere, až s ním čitateľ dokáže súcitiť. V tomto prípade ste radi, že žijeme v súčasnosti, a dúfate, že nič podobné sa už nezopakuje. Hoci ľudia, žiaľ, často zabúdajú...

Komentáře (0)

kniha Hitler a Habsburgovci: Führerova pomsta cisárskej rodine recenze