Každý svého štěstí strůjcem

recenze

Vše je tak, jak má být (2013) / Safienka
Každý svého štěstí strůjcem
Každý člověk si prožívá svůj život tak, jak má. Potkává ty lidi, které má. Cítí se tak, jak má a celý jeho život si vlastně udává tak, jak chce on sám. Přesně o tom je tato kniha, která je takovým dalším rozšiřujícím pokračováním k již vydanému dílu Uzdrav svoje tělo od L.L.Hay.

Přestože toto dílo nějakým způsobem navazuje na předchozí knihu, tak není nutné a ani není potřeba, abyste ji předtím museli číst. Všechno je sepsáno i zde a k tomu ještě něco navíc.

Autorky začínají jakýmsi úvodem, který nám sděluje pár zásadních informací. Kromě manuálu použití knihy, zde můžeme nalézt také doporučení k použití Vašeho těla, Vaší intuice a selského rozumu. Následuje dotazník, který je docela dlouhý a podrobný. Zaměřuje se na sedm emočních center, které jsou více rozepsány v následujících kapitolách.

Další kapitola je jakousi zpovědnicí doktorky Schulzové. Vypovídá tu svůj příběh, svoji cestu, na kterou se v životě dostala a která ji dovedla až sem, k sepsání této knihy a k její odborné práci. Alespoň z části se seznamujeme s člověkem, který je schopen pracovat jak na úrovní moderní medicíny a vědy, tak i pro někoho možná záhadného mysticizmu. Její poznatky mají v knize své místo a díky tomu je tato část chápání lidem představena i z toho realističtějšího pohledu.

Zbylé kapitoly jsou věnovány, jak už jsem psala výše, sedmi emočním centrům. Každé centrum zvlášť je stručně rozebráno a jsou k němu uvedeny vždy nějaké nejtypičtější problémy, s kterými by se lidé mohli potýkat. Začínají kostmi, krví, kůží, jdou přes močový měchýř, pohlavní orgány, záda, kyčle, dále přes hormony, závislosti, srdce, plíce, prsa, krk, ústa, mozek, oči, uši, a nakonec to zakončují život ohrožujícími nemocemi. Sama jsem si musela dělat poznámky, neboť je toho opravdu hodně a v hodně případech se člověk nachází. Kromě konkrétních příkladů je zde i výčet náležitých afirmací, které byste si měli denodenně opakovat.

Na konci každé oblasti je věnováno pár odstavců záznamům z klinických spisů, konkrétněji vždy jeden příklad člověka, který se s určitým problémem podotýkal a nějakým způsobem se dostal právě k doktorce Schulzové. Je to hodně zajímavé a celkem podrobné. Kromě jakéhosi nástinu problému zde autorka uveřejňuje i konkrétní léky, které jsou využívány a v každé studii pomoc bylinek, akupunktury, cvičení a nového životního stylu.

Na závěr je zde jako bonus věnováno několik stránek přehledu onemocnění, problémů a afirmací, které též můžete nalézt v díle Uzdravte svoje tělo.
Myslím si, že tato kniha je velkým přínosem pro ty, kteří se zajímají o takovýto typ léčení a uvědomění svých problémů a svého těla. I sama Louise L.Hay na konci přiznává, že to pro ní bylo přínosem. Měla možnost rozšířit si povědomí o své vlastní práci, takže všechno najednou začalo více zapadat. Jako už na mnoha místech, v mnoha článcích, z úst mnoha lidí bylo uvedeno a vysloveno, lidé jsou schopni léčit sami sebe úplně nejlíp ze všech. Jen oni sami vědí, kde pramení zdroj problému a jen oni sami mohou poslechnout náznaky svého těla a něco s tím udělat.

Můžeme žít zdravě, šťastně. Můžeme být krásní a úspěšní. Můžeme cokoliv chceme. Jen musíme chtít.

Komentáře (0)

kniha Vše je tak, jak má být recenze