Kapesní průvodce po moderních českých dějinách

recenze

Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu (2000) / Long
Kapesní průvodce po moderních českých dějinách
Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu je román psaný formou fiktivního dialogu vypravěče a mladé matky Lucie, která řeší dilema, zda se má z dovolené v Jugoslávii se synem vrátit do komunistického Československa, nebo emigrovat. Vypravěč a Lucie spolu stráví celkem 13 večerů, během nichž autor, starý muž, líčí mladé ženě moderní české dějiny. Na začátku stojí otázka, jak se do toho Lucie a celá její generace dostala, jak přišli k takovému osudu. Na konci by mělo být Luciino rozhodnutí - vrátit se, nebo zůstat.

Vypravěč během třinácti večerů popisuje klíčové události našich dějin, vrací se od zmařených vyhlídek Pražského jara přes zvěrstva padesátých let až k mnichovské krizi, která předcházela druhé světové válce. Velkým a trpkým tématem je pro autora kapitulace bez boje v roce 1938, mravní trauma českého národa. Vypravěč se důkladně věnuje zahraničnímu odboji a válečné diplomacii, odkrývá časem zaváté skutečnosti a podstatné detaily, které ovlivnily poválečný vývoj u nás. Máme tu Vítězný únor 1948, který nespadl z čistého nebe. Autor pečlivě zachycuje předúnorové politické pozadí. Aby zodpověděl otázku "Jak jsme tu republiku, kterou jsme několikrát ztratili a zase obnovili, jak jsme jí původně nabyli?" vrací se vypravěč v závěru knihy k první republice; líčí vznik, rozmach a okolnosti zániku naší samostatnosti.

Kniha se podrobně věnuje příčinám a důsledkům klíčových momentů našich dějin. Události jsou podávány v historických souvislostech a logických vyústěních. Čtenář si opakovaně uvědomuje, že dějiny nejsou černobílé a že k vítězství "zla" stačí, když "dobro" nebude nic dělat.
Kapitoly jsou členěny do 13 večerů. Na konci každé kapitoly uvádí autor seznam doporučené četby k danému večeru. Objevují se zde dávno zapomenutá, ale inspirativní díla českých i zahraničních autorů k českým dějinám. Přestože se jedná o subjektivní líčení dějin, autor se snaží komplexností výkladu a opakovaným vymezováním své vlastní pozice o objektivitu a věcnost.

Knihu doporučuji všem, které by lákala stručná exkurze po českých dějinách od samostatnosti k normalizaci. Historická fakta jsou podána beletristicky, ale seriózně. Kniha je čtivá, i když některé kapitoly pro svou důkladnost a hloubku vyžadují trochu čtenářské vytrvalosti. Uvážíme-li však časové rozpětí, které zachycuje, je to skutečně "kapesní" průvodce.

Komentáře (0)

kniha Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu recenze