Jít za svým snem

recenze

Dívka, která se dotkla nebe (2014) / honZic
Jít za svým snem
Italský spisovatel Luca di Fulvio byl v českých podmínkách dosud neznámým. Knihou Dívka, která se dotkla nebe se mu to však jistě podaří změnit. Mnohovrstevnatý román plný lásky a historie odehrávající se v Benátkách šestnáctého století si získá i české čtenáře.

Autor na bezmála sedmi set stranách před čtenářem rozvíjí několik paralelně se rozvíjejících příběhů, aby je v poslední kapitole spojil v jeden do sebe uzavřený celek. I přes své značné rozměry se kniha dá přečíst za několik večerů, díky do děje vtahujícímu vypravěči a plastickému vykreslení nejromantičtějšího města světa, Benátek.

První příběh je o pouličním zloději Mercuriovi, který v zlodějské hierarchii pomalu stoupá na vrchol, a jeho partě. Druhým je příběh Mercuriem okradeného žida a třetím je příběh židovské dívky Benedetty, jež se stane bohatou a respektovanou módní návrhářkou. Tyto jednotící příběhy Luca di Fulvio navíc orámoval množstvím vedlejších postav a spoustou historických reálií.

Po přečtení několika prvních stran může mít čtenář dojem, že se jedná o jeden romantický příběh z tuctu. Po ponoření se do příběhu však zjistí, že tomu tak není. Kniha je doslova prosycena množstvím přesných popisů benátských ulic, ale i paláců. Autor čtenáře nijak nešetří ani v popisech zvyků obyvatelstva i jejich jídelníčků, ovšem nejvíce si libuje ve vyobrazení života tehdejší spodiny. Jeho líčení je plné všech detailů včetně všudypřítomné špíny, zápachu a v neposlední řadě nemocí.

Autorským záměrem ovšem také bylo přiblížení čtenáři tehdejší politické zřízení se všemi z něho vyplývajícími důsledky. Nejvíce se autor zaměřil na nazírání na židy a na jejich takřka neustálý hon dogmatickými křesťanskými knězi. Tato nesnášenlivost vyústí až do stavby nejstaršího židovského ghetta na světě, jež mimochodem stále ještě stojí a v současné době očekává svoji největší rekonstrukci.

Ve vedlejší dějové lince, nicméně i tak velmi důležité, se Benedettin otec z pouhého lékařského pomocníka stává vyhledávaným a uznávaným lékařem nevěstek. Na nejstarší řemeslo na světě autor nenazírá nijak kriticky. Díky doktorovu prizmatu naopak velmi obdivně až soucitně. Nezdráhá se proto ani líčení velmi otevřených sexuálních scén a plastickému popisu života v nevěstinci.

Příběhy Benedetty a Mercuria mají pro čtenáře jasné směřování s klišoidní pointou. Je však radost číst jejich vzájemně široce rozkročený příběh se všemi osudovými zlomy a pády. Autorův vyprávěcí styl čtenáře drží v napětí i přes jistou předvídatelnost příběhů. Naopak příběh Mercuriem okradeného žida v knize nemá dostatek prostoru a v rámci posouvání děje také není nijak závažným. Působí tak tedy celkově zbytečným dojmem a jeho vystřižení by knize prospělo.

Luca di Fulvio napsal knihu o Benátkách, o lásce a o těžkých životních zkouškách. Českým čtenářům se představuje jako vypravěč širokého záběru. Historickou epochu před čtenářem rozvine se všemi detaily a potvrzuje tím svoji odbornou erudici. O to více mu však chybí hlubší propracování psychologie postav.

Závěr knihy čtenáře bohužel ničím nepřekvapí. Co mělo být dramatickým rozuzlením příběhu je pro čtenáře očekávané. Takto napsané knize by slušel více propracovaný konec. Bohužel tímto čtenář nabývá naopak dojmu, jakoby se autor chtěl z příběhu co nejrychleji vymanit, ovšem nevěděl úplně přesně jak to provést. Není se, však čemu divit. Čtenářům se totiž svět knihy bude také těžko opouštět. A hlavní sdělení knihy, že sny se plní, jen člověk musí věřit a stále svému snu jít naproti, bude ještě dlouho rezonovat.


za poskytnutý recenzní výtisk děkuji knihkupectví www.dobre-knihy.cz

Komentáře (0)

kniha Dívka, která se dotkla nebe recenze