Jedna z mileniek študentov medicíny

recenze

Lekárska biochémia (2012) / Salonka
Jedna z mileniek študentov medicíny
Učebnica lekárskej biochémie s príznačným názvom Lekárska biochémia. Svetlo sveta uzrela prostredníctvom kolektívu autorov/odborníkov – vysokoškolských pedagógov, lekárov a vedcov – pod vedením prof. Dobrotu.

Aká je? Nebesky modrá, odstrašujúco hrubá a veľmi ťažká. Ako sa hovorí, v komplexnom živom organizme, akým ústredný predmet záujmu lekárskych vied – človek – rozhodne je, všetko so všetkým súvisí a nič nemôžeme študovať takpovediac vytrhnuté z kontextu. Z tohto dôvodu aj v tejto publikácii nachádzame princípy fungovania živého systému - základy lekárskej chémie, biochémie, biochémiu bunky, state zaoberajúce sa enzýmami, regulačnými systémami či prenosom genetickej informácie. Tieto študenta pripravujú na kapitoly o metabolických dráhach (energetické hospodárenie bunky, metabolizmus sacharidov, lipidov, aminokyselín a bielkovín, nukleotidov a tetrapyrolov) a ich vzájomnom prepojení, rovnako funkčnú biochémiu a špeciálnu časť venovanú patologickým stavom.

Učebnica je členená prehľadne, je bohato vybavená farebnými obrázkami, všemožnými názornými schémami a tabuľkami.

Faktom však je, že sú v nej chyby. Pri takom objeme údajov je pochopiteľné, že nie je dokonalá a aj pozorným očiam autorov (a to ich nebolo málo!), spoluautorov a recenzentov ujde kadečo, avšak na môj vkus je v nej mylných informácií a nepresností príliš veľa, či už v obrázkoch, alebo textoch. (Rovnako je možné najmä v textoch nájsť preklepy, odkazy na nesprávne, prípadne neexistujúce obrázky a podobne. Tieto chyby však je možné tolerovať.) V súčasnosti sa pracuje na eliminácii všetkých nedostatkov, druhé vydanie bude určite oveľa presnejšie.

A čo moja osobná skúsenosť s touto učebnicou? Platí všetko uvedené vyššie. Plus, podľa môjho názoru nie je vhodná ako základný študijný materiál pre študenta, ktorý príde na lekársku fakultu vybavený s odpustením chabými znalosťami v danej oblasti zo strednej školy. Obsahuje totiž až nepríjemne veľa podrobností, ktoré zahlcujú myseľ a študent sa v nich môže ľahko a úplne beznádejne stratiť. Preto odporúčam nájsť si a popri nej študovať aj inú, menej komplikovanú učebnicu (minimálne jednu), ktorá ponúka prehľad biochémie bez toľkých detailov... pri štúdiu sa ho pridržiavať, nikdy sa nestratiť medzi písmenkami, šípkami, vzorcami či v krkolomných pomenovaniach, a vždy sa orientovať v súvislostiach. Komu nerobí problém štúdium v odbornej angličtine, tomu odporúčam zohnať si kvalitnú a prehľadnú knižku v angličtine, napríklad Biochemistry (autori Harvey&Ferrier).

Takisto nie je na škodu chodiť na prednášky, rozhodne sú nápomocné. Teda tie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine určite áno. Práve tu je Lekárska biochémia prof. Dobrotu odporúčaným študijným materiálom. Autorský kolektív tvoria profesori a docenti, s ktorými sa nádejní budúci lekári stretávajú v aulách a ktorým na skúškach demonštrujú svoje vedomosti, prípadne nevedomosti...

Uf, tak ako, láka vás táto milenka študentov medicíny? :-)

Komentáře (0)

kniha Lekárska biochémia recenze