Fraktálové obrazy - budoucnost budoucnosti?

recenze

Cesta duše (2019) / RenataP
Fraktálové obrazy - budoucnost budoucnosti?
Dá se říci, že fraktálové obrazy, obrazce i pohyblivé sekvence z nich složené, jsou cestou do nitra lidské duše, jsou cestou k budoucnosti v budoucnosti.
Řadí se mezi moderní metody, jak změnit stav vědomí, relaxovat, odpočívat a ve stavu naprostého uklidnění přeprogramovat svůj mozek - a například se odnaučit sebedestruktivní chování nebo přemýšlení.

S tím jsem se poprvé setkala v knihách Dr. Joea Dispenzi. Ale fraktály jsem do té doby neznala, představovala jsem si je jako to, co on popisoval - krasohled. Ale znala jsem jen krasohledy veskrze vitrážové, s ostrými hranami obrazců, ale už tehdy jsem chápala, že podobné obrazce jsem vídala ve své mysli v horečnatých stavech, stavech vyčerpání a polospánku. I vy je takto můžete znát.

Fraktály, které jsem pak spatřila na těchto kartách jsou hladivé, oblé, rostoucí i vpíjející se do sebe. Poté jsem našla i fraktálové sekvence se pohybující (najdete na yt) a rázem jsem i jinak vnímala tyto karty. Jako zastavenou sekvenci fraktálového příběhu.
A autorka má pravdu, často při pohledu do karet, při meditaci, dostanete informaci, kterou potřebujete.
Někdy dostanete jen správnou otázku.
Někdy jen jedno správné slovo.
Pocit.
Tušení.
A někdy se jen může něco rozhýbat, staneme se nevědomky citliví k odpovědi, která k nám přijde až za nějaký čas.

A když nemáte zrovna chuť nebo pohodu na noření se do obrazů?
Karty mají své psané významy, které jsou jednoznačné a velmi inspirující. A přiznám se - často mi stačily i ty.
Dokonale.
Renata Petříčková

Komentáře (0)

kniha Cesta duše recenze