Fantastické reportážne príbehy

recenze

Cisár (2017) / Lucia007
Cisár

Nielen Cisár, ale aj Impérium, Eben, Šachinšach.
Historik Ryszard Kapuściński od začiatku písal reportáže a je dokonca považovaný za otca poľskej reportážnej školy. Ak ste čítali niektorú z jeho kníh, viete prečo.
Autokratickí vládcovia, revolúcie, neznáme a vzdialené krajiny. To všetko spája knihy Ryszarda Kapuścińského, ktorý bol vždy v správnom čase na správnom mieste.

Áno, Kapuściński mal vždy neobyčajný inštinkt, vďaka ktorému sa ocitol v tom kúte sveta, kde sa dialo niečo historicky významné a  pre svetový vývin príznačné. Preto neprekvapuje, že ho púta Afrika a  jej dekolonizačné úsilia i  problémy, ktoré s  tým súvisia. Musel si všimnúť Latinskú Ameriku v  čase veľkého revolučného kvasu, lomcujúceho týmto kontinentom. A  nemohol, samozrejme, obísť ani pád poslednej koloniálnej ríše na zemeguli  – Sovietskeho zväzu, ktorý opísal v knihe Impérium.

O knihe Impérium
Impérium je výsledkom viacerých autorových ciest po bývalom Sovietskom zväze, najmä z posledného putovania v rokoch 1989 - 1991, teda času, keď sa v ZSSR diali rozhodujúce udalosti, zavŕšené rozpadom komunistickej veľmoci. S geniálnou intuíciou vystihol problémy, ktoré doteraz ovplyvňujú a zrejme ešte dlho budú ovplyvňovať vývin v tejto krajine, ktorá nám z mnohých, aj veľmi súčasných dôvodov, nemôže byť ľahostajná. Kapuściński dokáže nájsť práve tie detaily, ktoré majú nadčasovú platnosť, dokáže ich začleniť do dlhodobej historickej perspektívy, a tak svoje reportérske videnie povýšiť na filozofiu dejín.

Kapuściński publikoval v  mnohých poľských novinách a  časopisoch, ale ozajstnú slávu doma i  v  zahraničí mu priniesli práve jeho reportážne knihy, v  ktorých sa venoval najmä problematike tretieho sveta – Afrike a  Latinskej Amerike. Kniha Eben je skvelým úvodom do "problematiky" Afriky zmietajúcej sa v koloniálnych a postkoloniálnych časoch.

O knihe Eben
Je to komplexný obraz čierneho kontinentu – zo severu na juh, z východu na západ.
Nie sú to len politické a dejinné zvraty – v centre jeho záujmu stojí obyčajný človek čeliaci nielen ukrutnostiam podnebia, ale aj svojich ľudských druhov. Vďaka Kapuścińského knihe Eben pochopíme, akú hodnotu má hrsť ryže, hlt vody, prievan a kúsok tieňa tam, kde človek musí denno-denne bojovať o holý život. Kapuściński v Afrike dlhé roky skutočne žil, prenikal do jej podstaty, žil s ľuďmi, žil Afriku. A tak o Afrike dokáže aj rozprávať.

Kapuściński si svetový ohlas získal najmä Futbalovou vojnou z roku 1978, v  ktorej sugestívnym spôsobom opísal udalosti i  pozadie vojny medzi Salvádorom a  Hondurasom v  roku 1969. V slovenčine však vyšli ešte dve pozoruhodné knihy.

O knihe Šachinšach
V tejto reportážnej knihe sleduje pád režimu iránskeho šacha Rezu Pahlavího a  nastolenie fundamentalistickej vlády ajatolláha Chomeíniho.
Miliardy dolárov z iránskej ropy putovali dlhé roky na roztopašné zbrojenie a luxusný život šacha Rezu Pahlavího. Niekedy až detsky naivný prístup panovníka tejto obrovskej a mocnej krajiny k vládnutiu by bol možno aj vtipný, keby ruka v ruke s jeho túžbou po silnej krajine nešiel aj krutý teror a väznice plné mučených odporcov.
Kapuściński popisuje mechanizmy a fungovanie nielen tejto revolúcie, ale využíva aj skúsenosti z iných nepokojných krajín, v ktorých sa počas svojej reportérskej kariéry stal svedkom štátnych prevratov – skúma príčiny i dôsledky revolúcií, ktoré sa na seba častokrát veľmi podobajú. V knihe Šachinšach našiel opäť svojský a osobitý kľúč k rozprávaniu a čitateľ tak dostane okrem poznania aj skvostný literárny zážitok.

Ale vráťme sa k jeho knihe Cisár, ktorá tiež stojí za prečítanie.
Na jednej strane vynikajúca reportážna sonda do hĺbky Etiópie pod neobmedzenou vládou cisára Hajle Sillaseho, a na strane druhej je to mimoriadne kvalitná próza prešpikovaná satirou a iróniou, ktoré sú Ryszardovi Kapuścińskému vlastné v každej jeho knihe.
Etiópia v knihe Cisár je však najmä nadčasovou metaforou fungovania totalitných štátov po celom svete. Včerajších. Dnešných. A celkom iste aj tých zajtrajších.

Komentáře (1)

Lector
Lector
26.09.2019

Článek je to zajímavý a osobně mám Kapuścińského rád. Ale spíše než v recenzích bych to viděl jako blog, protože to recenze není.