Dobrý, ale již letitý úvod do problematiky

recenze

Černá paní (1964) / Jindra838
Dobrý, ale již letitý úvod do problematiky
Předmětem knihy je zámořský obchod s africkými otroky od příchodu Portugalců na subsaharské pobřeží až do poloviny 19. století. Jde o knihu na pomezí populární a vědecké literatury, mířící na intelektuálně laděné laiky. Vyžaduje se však asi lepší než obvyklá znalost afrického historického zeměpisu. Autor pracuje s výlučně evropskými prvotními zdroji a analyzuje výlučně dopad obchodu s otroky na Afriku.

Silnou stránkou knihy je popis společenské tkáně pobřežního obchodu, interakce mezi africkými a evropskými obchodníky a panovníky. Slabší je už zařazení do širšího kontextu. Nedozvídáme se, jak obchod s otroky závisel na válkách ve vnitrozemí a na ekonomickém rozvoji na druhé straně Atlantiku--přitom tato závislost je klíčová pro pochopení dynamiky a motivace tohoto obchodu. Vnitroafrický obchod také nedostává prostor, který mu náleží, i když na začátku a konci studovaného období naprosto převažoval--sultanát Sokoto například nemá ani své heslo v rejstříku.

Obecně řečeno, jde o dobrý úvod do problematiky, i když širší kontext odbývá povšechnými frázemi místo pozorné analýzy. Čtenář si také musí uvědomit, že od napsání knihy uběhla už drahná řadka let, a nedávné práce používají tak podrobné zpracování archivů, jaké autorovi v jeho době nebylo dostupné.

Komentáře (0)

kniha Černá paní recenze