Dezinformácie, propaganda, fakenews, konšpiračné teórie, hoaxy, trollovia...

recenze

Prečo ľudia veria nezmyslom (2019) / Lucia007
Dezinformácie, propaganda, fakenews, konšpiračné teórie, hoaxy, trollovia...
...a tiež postfaktutálna doba, pseudoveda, šarlatáni.
To sú len niektoré z výrazov, s ktorými sa stretávame čoraz častejšie a ktoré sa snažia popísať javy, s ktorými dnes mnohé spoločnosti zápasia. Viera v nezmysly sa prelína celými dejinami ľudstva. Ale až dnes má tak veľa nových podôb a názvov...

V tejto knihe sa dozviete o prirodzených konšpirátoroch, prečo trollovia trollujú a ako redukovať nepodložené presvedčenia pomocou kritického myslenia.
Kniha sa venuje aj mladým a deťom – ako sa vyvíja ich kritické a vedecké myslenie?
A aké sú zákernosti posudzovania rizika a pravdepodobnosti?

„Mohlo by sa zdať, že zápas s nepodloženými presvedčeniami je zápas s veternými mlynmi. Ako môžeme dúfať, že sa nám podarí vyhrať zápas nad demagógmi, ktorí majú k dispozícii množstvo financií na vedenie kampane, alebo nad trollmi, ktorí šíria nenávisť na internete z relatívneho bezpečia a beztrestnosti anonymity?“ pýta sa v úvode jeden zo spoluautorov Marek Jurkovič.

Je zaujímavé, paradoxné a zároveň alarmujúce, že aj keď o svete dnes vieme viac než kedykoľvek predtým, ľudia stále často dôverujú nepodloženým informáciám. Nie overeným vedeckým poznatkom.

Jedným z cieľov knihy Prečo ľudia veria nezmyslom je informovať. Informovať o povahe našich problémov s nepodloženými presvedčeniami a o dôvodoch, prečo sa u nás tieto problémy vyskytujú: ako nás často klame naša vlastná myseľ (1. kapitola), že náš postoj k zdrojom informácií je často veľmi povrchný a jednostranný (2. kapitola), prečo nás často nezmysly priťahujú (3. kapitola) a prečo je ťažké sa ich vzdať (4. kapitola).

História pri ceste za poznaním je bohatá na ľudské omyly. Keď však hovoríme o postfaktuálnej dobe, hovoríme o tom, že badať ústup záujmu o pravdu. Nepodložené presvedčenia sa dnes šíria rýchlejšie ako kedysi a kým ich niekto uvedie na správnu mieru, škoda je už dávno napáchaná. Navyše aj dávno vyvrátené nepravdy sa k nám neustále vracajú zo „záhrobia“, ako napríklad presvedčenie o plochosti Zeme.

Trend ignorovania pravdy má mnoho prejavov, tím slovenských psychológov v tejto publikácii uvádza desiatky príkladov a hľadá cestu, ako v ľuďoch prebudiť kritické myslenie.
Kniha Prečo ľudia v
eria nezmyslom je určená všetkým, ktorých zaujíma téma ľudskej psychológie a najmä téma psychológie viery v nepodložené presvedčenia. Napísaná bola tak, aby jej porozumenie nevyžadovalo nadpriemernú znalosť odbornej terminológie alebo schopnosť interpretovať komplikované tabuľky a dáta.

Komentáře (0)

kniha Prečo ľudia veria nezmyslom recenze