Dělat dluhy se nevyplácí. Ale co když se to stane omylem?

recenze

Žena.exe (2015) / Hanča100
Dělat dluhy se nevyplácí. Ale co když se to stane omylem?
Kniha ŽENA.EXE vypráví o třech exekutorkách. Příběh začíná, když první z nich, Helena Grimová leží u lékaře a čeká ji vstupní prohlídka, která řekne, jestli je způsobilá vykonávat činnost exekutorky. Dostane dobré hodnocení, takže druhý den nastupuje do exekutorského úřadu, kde ji přidělí do kanceláře k Taře a Daně. Ze začátku má každý exekutor bronzovou hvězdu, ale Helena se hned na začátku rozhodne, že se jednou propracuje až ke zlaté hvězdě, což je největší možné ocenění za dobrou práci a díky tomuto odznaku má člověk nárok na bezvýhradnou péči a bydlení v jinak nepřístupné Zóně. To ji láká.

Druhá z nich, Dana Schwartzová, se jednoho dne od doktora Marka Steina na pravidelné prohlídce dozví, že má nějaký útvar na plicích. A protože Mark je její bývalý přítel, rozhodne se, že bude Danu léčit. Problém je v tom, že léčit je zakázané. Přesto se o to Mark pokusí a riskuje tím všechno. Kdyby se na to přišlo, čekala by Marka obrovská pokuta za porušení zákona. A kdyby tu pokutu opravdu dostal, s určitostí by to stálo život.

Třetí exekutorkou je Tara Parecká. Nejprve s Helenou sedí v kanceláři a později spolu vyrazí i do terénu. Tara se líčí velice exoticky, takže ze začátku působí dost excentricky, ale během knihy se dozvíme, že je to úplně normální žena, která má své touhy a své cíle a dost se podobají těm Heleniným.

Přečtěte si příběh Heleny Grimové, která se snaží získat zlatý odznak a prožijte s ní její lásky i starosti a společně s Danou si projděte strachem o život milovaného člověka. Do třetice nám Tara ukáže, že i když člověk může na první pohled vypadat jako silná a neochvějná osobnost, skutečnost může být úplně jiná.

MUDr. Vác­lav Gru­ber pra­co­val řadu let v okresní nemoc­nici ve Stodě, od roku 1994 pro­vo­zuje sou­kro­mou praxi v Holý­šově v okrese Domažlice, kde také žije. Je čle­nem Obce spi­so­va­telů a Stře­diska zápa­do­čes­kých spi­so­va­telů v Plzni. *)

Přiznejte si, chtěli byste žít ve světě, kde jsou všichni považováni za spotřební zboží? Když se na člověku něco "porouchá", tak je vyřazen do Domova a po čase uspán. Když se porouchá nějaký přístroj, vyhodí se a koupí se nový, protože je naprosto neekonomické cokoli opravovat. Nejen stroje ale i lidi. Možnost bezvýhradné péče má jen několik vyvolených. Většinou jsou to exekutoři se zlatým odznakem a potom lidé, kteří jsou považováni za nenahraditelné. Mě osobně to přijde jako zvrácená logika. Člověk má dodržovat zákony a nemá dělat dluhy a potom ho exekutoři nechají na pokoji. Problém je ovšem v tom, že když něco náhodou zapomenete zaplatit, tak nepřijde ani druhá ani třetí upomínka, ani případně nevypnou proud, to ne. Nějakou dobu se neděje nic a potom přijde dopis v obálce s šesticípou hvězdou. Nikdo Vám neřekne komu dlužíte, ani jak velký ten dluh je. Jen musíte dojít na úřad a svůj dluh uznat. Po uznání se dluh musí zaplatit na místě a pokud dluh neuznáte, druhý den k Vám domů přijdou exekutoři. A potom záleží na výši dluhu. Pokud je dluh vyšší než cena majetku, který dlužník vlastní, můžou mu zabavit byt a pokud ani to nestačí, můžou mu zabavit i nějaký orgán. Samozřejmě párový, ale stejně. Opravdu mi to nepřijde jako dobrý systém. Možná původní nápad byl dobrý, ale to, co se z toho vyklubalo se mi ani trošku nelíbí. Je to jako taková zvláštní dystopie.

Knížka je rozdělena na části, které mají vždy svůj název a každá část je vždy rozdělena na několik kapitol, které už jsou klasicky odděleny číselně. Celá kniha je vyprávěna z pohledu třetí osoby a o fungování systému se dozvídáme z kapitol vyprávěných o osobách mimo řady exekutorů. Například hned ve druhé části nazvané tématicky Dlužníci přijde obyčejné pracující rodině dopis, ve kterém je napsáno jen "Máte dluh".

Knížka se mi líbila. Příběh rychle utíkal a byl zajímavý. Dávám mu 4 hvězdičky, protože mě opravdu zaujal. To, že se mi nelíbil ten "nový" svět neznamená, že knížka nebyla skvěle napsaná. Rozhodně bych ji doporučila.

Na závěr bych chtěla poděkovat nakladatelství MOBA za poskytnutí recenzního výtisku.

*) životopis autora ze stránky Databáze knih

Komentáře (0)

kniha Žena.exe recenze