Dějiny Slezska

Světla a stíny barokní církve ve Slezsku
SVĚTLA A STÍNY. BAROKNÍ CÍRKVE VE SLEZSKU.
FRÝDECKÉ ARCIKNĚŽSTVÍ V LETECH 1654 – 1770. STRUKTURY, PROCESY, LIDÉ.

PINDUR, David {2015}: Český Těšín: Muzeum Těšínska {Studie o Těšínsku 22}.

Poslední desetiletí věnuje mnoho badatelů pozornost k české barokologii a ranému novověku1. Kromě studií věnovaných literárním památkám se stále více do pozornosti odborné veřejnosti dostávají rovněž otázky církevní zprávy sledovaného období v našich zemích2. Historické, právní, teologické i literární se dotýkají velice široké a důležité metodologické otázky pro celou barokologii: jak se transformovala a historicko-geograficky konstituovala církevní správa v baroku a raném novověku? Právě na zmíněnou otázku na základě pečlivého regionalistického bádání na území Slezského diakonátu se snaží zodpovědět recenzovaná monografie Dr. Pindura.
Autor na základě studia archivních pramenů právně-teologických, epigrafických /tj. Studia sepulkrálních památek/, vizitačních protokolů i farních kronik /včetně nekrológií/ sleduje metamorfózy církevní správy na Těšínsku, vznik a průběh konstituování frýdeckého arcikněžství v kontextu rekatolizace a obsazování beneficií. Vlastním jádrem práce je odborný popis barokního patronátu na sledovaném území, jeho limity a vysoce precizní vhled do vývoje církevně-správní části Vratislavské diecéze.
Autor po příkladném odborném metodologickém vstupu do problematiky postupuje od popisu církevní správy na Těšínsku, odborné reflexe právních limit působnosti frýdeckých arcikněží a farností. Autor popisuje rovněž ekonomickou stránku jednotlivých farností včetně akcidenčních duchovenstva a pomocného duchovenstva a rovněž proměny v rámci rekatolizace /obsazování beneficií/. Celkový proces stavu a vývoje je historicky limitován rokem 1170 kdy vzniká Generální Vikariát na Těšínsku. Výpravná monografie je doprovozena kvalitními fotografiemi archivních pramenů, tabulkami, historickými mapami, přehledem duchovních správců v létech 1654-1770, rejstříky a resumé ve třech jazykových mutacích.
Svým provedením formálním se jedná o monografii vskutku výpravnou, po stránce obsahové autor uvedl vynikající historiografické dílo, jenž by mělo inspirovat další badatele k podobnému zpracování dalších geografických oblastí Českých zemí. Monografii doporučuji všem zájemcům o kvalitní regionalistickou práci.

PINDUR, David. Světla a stíny. Barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654-1770. Struktury, procesy, lidé. Studie o Těšínsku 22. Český Těšín: Muzeum Těšínska 2015, 407 s.

Eduard Neupauer
Katedra filozofie FF ZČU v Plzni

autor: Autorskýprofil · 19. června v 08:39 · přečteno 13x

Komentáře (0)