Cesta za křišťálovým snem

recenze

Falknovská huť (2019) / Carmen13
Cesta za křišťálovým snem
Kniha Křišťálový klíč s podtitulem Falknovská huť je úvodním dílem šestidílné ságy. Mapuje životní osudy rodiny Heřmanů od roku 1695, kdy se mladý Ignác Heřman rozhodne k riskantnímu kroku a se svou rodinou opouští jisté místo v Helmbašské huti na Šumavě a stěhuje se do severních Čech, aby si splnil svůj životní sen a začal s výrobou skla tak čirého a pevného, jako je horský křišťál. Situace se však zkomplikuje a Heřmanovi se nakonec místo na Křížové huti, kam směřovali původně, usadí na huti Falknovské. I zde musí být Ignác s uskutečňováním svého velkého snu trpělivý. Ale trpělivost růže přináší a jemu přináší vliv na Falknouvskou huť a s ní i možnost tavit křišťálové sklo, což mu zajistí velký majetek. Ten mu však příliš štěstí nepřinese. Když předá huť svému nejstaršímu synovi Leopoldovi, dochází k rodinnému rozkolu a on i jeho žena Anna se se synem rozchází ve zlém.
První díl začíná rokem 1695 a končí letopočtem 1713, kdy se všichni v rodině Ignáce Heřmana radují, že se jim podařilo ve zdraví přečkat mor, který v té době v Čechách řádil.
Ignác má se svou ženou Annou tři syny a jednu dceru. Každé z dětí má zcela jinou povahu a díky tomu i zcela odlišný osud. Čtenář se jejich prostřednictvím dozvídá řadu informací z různých odvětví lidské činnosti v daném období. Díky nejstaršímu synovi Leopoldovi, který je velmi úspěšný obchodník, se čtenář dostává z malé sklárny až mezi pražskou smetánku a zahraniční trhy. Prostřední syn Johann ho zavede mezi vzdělance a členy Tovaryšstva Ježíšova, tj. Jezuity. Nejmladší Matyáš a dcera Hedvika se pohybují spíš v rovině mezilidských vztahů, která není však o nic méně zajímavá. V příběhu se vedle samotné rodiny Ignáce Heřmana vyskytuje velké množství dalších postav. Čtenář si tak snadno najde postavu, která je mu lidsky blízká a se kterou se může do jisté míry ztotožnit, stejně, jako má pocit, že některé z postav zná osobně ze svého okolí.
Kniha se velmi dobře a snadno čte. Je to dáno i tím, že autor nepoužívá dlouhé popisné pasáže – osoby a místa jsou popisovány mozaikovitě, vždy jen pár vět na vhodném místě. Přesto na konci čtenář přesně ví, jak vypadá Ignácova žena Anička či jak to chodilo na verštatu sklářské hutě.
Ke srozumitelnosti a lehké stravitelnosti příběhu přispívá i jeho přehledné členění do devíti částí a 47 kapitol. Každá část je opatřena úvodem psaným přímo Ignácem Heřmanem v první osobě. V něm je obsaženo vše důležité – jak z hlediska osudu rodiny Heřmanů, tak i z hlediska doby, ve které se příběh odehrává. Díky těmto úvodům kniha budí dojem kroniky.
Myslím, že Křišťálový klíč - Falknovská huť potěší každého čtenáře. Každý si v ní nejde to své. Setká se s popisem života jak prostých lidí, tak i těch z vyšší společnosti, dozví se detaily z oblasti sklářství, ať se jedná o samotnou výrobu skla či obchodování s ním. Stranou nezůstávají ani poznatky z oblasti odívání, stolování nebo víry.
Takže sečteno-podtrženo, jediným nedostatkem této knihy je, že si na další díl musíme nějaký ten pátek počkat :-)

Komentáře (0)

kniha Falknovská huť recenze