Čas havranů je časem lidské touhy po svobodě

recenze

Čas havranů (2014) / MartinaF
Čas havranů je časem lidské touhy po svobodě
Ocitáme se v sedmnáctém století na Moravě, přesněji na Valašsku v době, kdy probíhá násilná rekatolizace obyvatel. Vybavení kostelů se nechalo shořet a faráři a kazatelé musí prchnout do lesů a konat tajné bohoslužby, na které se lidé z vesnic tajně scházeli.

A v této nešťastné době se zrodí mladá láska mezi Verunkou a evangelickým knězem Martinem. Vědí, že to nebudou mít lehké a chtějí za pomoci zbojníků uprchnout do Uher. Podaří se jim to?

Souběžně s příběhem Verunky a Martina probíhá příběh čtyř jezuitů, kteří chodí krajem a snaží se obrátit lidi na svou víru. Nejhorlivějším je mladý jezuita Ignác, který by vše řešil násilnou cestou a ne dobrým slovem, o kterém si zbylí jezuitští bratři myslí, že zmůže více. Jak dopadne jejich příběh?


Hned na začátku se přiznám, že historické knihy moc nečtu, ale anotace a obálka této knihy mě přesvědčila, abych si ji zkusila přečíst.

Příběh je rozdělen do tří částí. V první části se seznámíte s kardinálem, který je zděšený ze situace, která se mu vymkla z rukou. Obyvatelstvo jeho panství je neposlušné a odmítá změnit své náboženské vyznání. I místní fojtové jsou proti němu a kardinál je silně podrážděn, že není po jeho.

Druhá část vypráví o začínající lásce mezi knězem Martinem a chudou dívkou Verunkou. Neměli to zrovna lehké, protože Martin se schovává v lese, aby nebyl zatčen. Přesto se však k němu do hor schází vesničané na tajné bohoslužby.

Poslední část, a dle mého nejzajímavější část, bylo putování čtyř jezuitů, aby mezi lidmi šířili své náboženství. Lidé je zde neviděli rádi a dívali se na ně s nedůvěrou, protože i oni se snažili o náboženskou nápravu obyvatel a to se místním vůbec nelíbilo,

Všechny tři části se mezi sebou prolínají a i přesto, že každá z nich je úplně o něčem jiném. Přesto mají jedno společné - naději a víru. Naději, že se vše v dobré obrátí a že doba násilností a popravování skončí co nejdříve a víru v lásku. Příběh je také o soudržnosti, jednotě a vlastenectví.

I když se mi Čas havranů líbil, přesto by možná stálo za to, aby některé části byly více rozvinuty, například právě putování bratří jezuitů, zvlášť život jezuity Ignáce, který až se zařadil mezi negativní postavu, je pro svou věc hodně zapálený a věří ve svou vlastní víru.

Kniha je spíše odpočinková, a kdo má rád historické romány, určitě si přijde na své.

Komentáře (0)

kniha Čas havranů recenze