Brodiho správa

recenze

Brodiho správa (2004) / JurajDragašek
Brodiho správa
Borges má určite i lepšie zbierky krátkych poviedok či próz. Pre čitateľa, ktorý nemá skúsenosti s latinskoamerickou literatúrou, bude Brodiho správa zaujímavým obrazom najmä argentínskeho hlavného mesta v 19. a 20. storočí, s temperamentom a zvykmi obyčajných obyvateľov. Netradičnosť týchto poviedok spôsobuje nielen kultúrna odlišnosť, ale i časová vzdialenosť, keďže sa ich deje odohrávajú v časovom rozpätí i 100 rokov. Posledné tri príbehy sa trocha vymykajú tomuto rámcu a podľa môjho názoru patria k najlepším. Prvý s názvom Guayaquil opisuje pátranie a skúmanie pravosti novoobjavených listov Simóna Bolívara. Borgesa navštívi nemecký historik, ktorý emigroval z Tretej ríše a nasleduje jemný spor dvoch bádateľov z odlišných vedeckých a kultúrnych prostredí. Zaujímavou je okrajová spomienka Prahy, ale i spolupráce nemeckého filozofia Martina Heideggera s nacistickou propagandou. Predposledná krátka poviedka Evanjelium podľa Marka predstavuje konfrontáciu mestského a vidieckeho argentínskeho života, a obsahuje prvky magického realizmu, ktoré zobrazujú naivitu a magickú vieru v symboly u nevzdelaného obyvateľstva. Posledná Brodiho správa, podľa ktorej je pomenovaná celá zbierka, je zvesťou presbyteriánskeho misionára o, predpokladám, fiktívnom barbarskom kmeni Jahoov, ktorý žije v brazílskych pralesoch, čo mu ale v Borgesovej fantázii nebráni v obchodovaní s Arabmi (!). Borges údajne našiel túto správu vo výtlačku prekladu Tisíc a jednej noci a preložil ju. Autor načrtáva obraz civilizácie, ktorá sa riadi inými kultúrnymi vzorcami a predpokladmi, typickými pre izolované spoločenstvá, ale zároveň vyzýva k rešpektovaniu ich hodnôt. Čitateľom, ktorí sa už stretli s Borgesovým dielom, túto zbierku odporúčam kvôli kontinuite, ktorá sa predpokladám, nachádza medzi jeho staršou a mladšou tvorbou. Čitateľom, ktorí ešte Borgesa nepoznajú, odporúčam sa zoznámiť najprv s jeho známejšími dielami, snáď s knihami Fikcie a Alef, a až potom pristúpiť k Brodiho správe, ktorá nemusí pre každého predstavovať autentického Borgesa.

Komentáře (0)

kniha Brodiho správa recenze