Boží vůle nebo snad ne?

recenze

Vídeňský sen (2020) / klarabooks
Boží vůle nebo snad ne?
Zatímco moje máma "vyrostla" na A. Jiráskovi, od něhož jsem přečetla akorát Staré pověsti české a Psohlavce, mému čtenářskému srdci je mnohem bližší současný autor pan Vlastimil Vondruška, jehož knihy jsou docela "časožroutské", a tak pro mě nastala nyní po maturitě a po přijímacím řízením na vysoké školy ta chvíle, kdy se mohu v klidu začíst i do obsáhlých románů.
I když běžně trávím Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje na poutním místě Velehradu, letos v době jiné než bývá běžně, jsem jak svátek Cyrila a Metoděje, tak Den upálení mistra Jana Husa, prožila s panem Vondruškou, respektive s jeho knihou Křišťálový klíč - Vídeňský sen.

Z aktuálního pohledu je tento titul prostřední ze zatím třídílné historické ságy. První díl
Falknovská huť nezklamal, měl typickou "vondruškovskou" kvalitu, a stal se tím nejlepším motivem, proč sáhnout i po druhé části. Netroufám si vynášet výrok, který díl byl lepší, jestli první nebo druhý, ovšem co vím určitě, že "půjdu" také do třetího dílu s názvem Jarmarečník, jenž zatím nevyšel, ale který podle krátkých informací, jež jsou k dispozici, slibuje napínavé počtení, kdy dědicové Ignáce Heřmana přijdou o Falknovskou huť, kterou získá Leopoldova bývalá snoubenka Hildegarda, jejímž hlavním cílem je pomstít se rodu Heřmanů. Na toto se opravdu těším ...
Nyní už ale nazpět k druhé části Křišťálový klíč - Vídeňský sen.
Jelikož nyní pro hodně lidí nejsou jednoduché časy, můžeme konstatovat, že v žádné době nebyl život jednoduchý a pro všechny příjemný. Dalo by se říci, že pořád se máme ještě lépe než hrdinové v době, do které je zasazen děj knihy.
Vyzdvihla bych podnikatelský duch tehdejších lidí, kteří i když neměli takové vymoženosti jako dnes, exportovali své zboží do ciziny. Bylo by zajímavé sledovat, jak by se zachoval Leopold Heřman, majitel Falknovské hutě, v současné době, kdy čelíme poklesu výroby v návaznosti na dění ve světě a jak by aktuální situaci zvládl on.
Kniha řeší i otázky, které jsou aktuální po celou dobu lidstva, jako třeba druhu: Vybral jsem si správnou partnerku? Konkrétně o tomto není Leopold zcela přesvědčen, ovšem lepší adeptka o jeho srdce byla vyloučena skrze její chudobu.
Také náboženský aspekt má své místo: Život je složitý, ale kdo může rozumět tomu, jaké jsou záměry boží?
Doba není příznivá nejen pro rod Heřmanů, nýbrž pro celou habsburskou monarchii, a díky knize můžeme tehdejší atmosféru v jistém měřítku takto „na dálku“ prožít.
Oceňuji, že pan Vondruška knihu věnoval své ženě Aleně a se zvědavostí sobě vlastní očekávám třetí díl.

Komentáře (1)

kniha Vídeňský sen recenze

KPetruse
09.07.2020

Dovolím se vyjádřit se k recenzi na knihu pana Vlastimila Vondrušky – Křišťálový klíč, jež napsala klarabooks.

Nevím, z jakého důvodu si pustila do recenze tak krásného díla, ale ono chlubit se tím, že jsem odmaturovala a asi budu studovat na VŠ se zmíněnou recenzí absolutně nesouvisí.
Dalším špatným nápadem je chlubit se tím, jak mám omezený rozhled a co jsem vlastně přečetla z Aloise Jiráska. Nevím, z jakého důvodu slečna srovnává Aloise Jiráska s panem Vondruškou. Nejen dobou, ve které autoři psali a také o čem psali se nedá absolutně srovnávat.

Je vidět, že slečna četla pouze jedno z děl pana Vondrušky, neboť citace, že pan Vondruška věnoval knihu : „Mé ženě Aleně“ je opravdu zcestná. Pan Vondruška je gentleman a ctí svou ženu. Všechna jeho díla začínají slovy : „Mé ženě Aleně“.
Absolutně mi uniká důvod, proč byla recenze napsána, neboť takto si recenzi nelze představit a spíše autorovi uškodí, než přiláká nadšené čtenáře.

I když je pravdou, že díla pana Vondrušky jsou známá, dlouho očekávána a také ihned vyprodána. Pokud se čtenář chce seznámit s dílem pana Vondrušky, které je opravdu nádherné, plné vlastenectví a lásky k lidem, doporučuji recenzi Carmen13. Tato recenze je opravdu objektivní a myslím, že i pan autor je spokojený.