ASMR šepkanie zdarma za oknom : Alex North - Šepkár

recenze

Šepkár (2019) / anet9012
ASMR šepkanie zdarma za oknom : Alex North - Šepkár
Debutové krimi anglického autora sa na pulty našich kníhkupectiev privalilo s veľkou dávkou pompéznosti a s prísľubom kvalitného krimi, čo je aj nie je pravdou. North ako autor je výborný v tvorbe žánru sociálneho románu, čo v preklade znamená, že dokáže veľmi živo a uveriteľne spracovať nielen vzájomné interakcie, ale i samotné charaktery postáv, pričom na nich je dané ťažisko príbehu, i keď anotácia môže zdanlivo klamať. Netreba teda očakávať zbesilosť a naturalizmus, akým prekypujú iní autorovi súčasníci, ale pomalú sociálnu sondu do života osudom skúšaných ľudí, ktorí hľadajú riešenia a východisko z ťažkých situácií. Autor teda komplexne nazerá na problémy vyrovnávania sa so smrťou blízkeho, na vzťahy otec-syn, na problém vyrovnania sa s novonadobudnutým spoločenským statusom, svojou minulosťou a podobne.

Dielo je teda viac-menej komplexnou sondou do života viacerých osôb poznačených smrťou či sklamaním a na pozadí tohto prebieha istá kriminálna zápletka. Tá je však, bohužiaľ, slabá, nezachraňuje ju ani nosný prvok - osobnosť psychopata, ktorá síce pôsobí vcelku premyslene a teoreticky i dokáže reflektovať správanie násilníkov realisticky, no nemá šancu zachrániť už tak obyčajný a ničím neprekvapivý naratív. Nie je problémom, že by autor nevedel budovať napätie alebo vytvoriť kvalitnú zápletku, ale to, že dielo ako také je až priveľmi vzorové, priveľmi pracuje s archetypom narácie, s archetypmi motívov modernej krimi a nesnaží sa vybočiť z mustry fabuly žánru, i napriek tomu, že sociálna rovina má potenciál na samotné spracovanie v žánri sociálneho románu. V krimi žánri teda ide o nevýrazne a často repetetívne spracovanú prózu, ktorá síce ambiciózne delí narátora a rôzne perspektívy a snaží sa i o tvorenie vyhrotených krízových scén, no je príliš uniformná. Záver potom pôsobí príliš urýchlene a neovplýva atmosferikou.

Je naškodu, že autor nerozpracoval podrobnejšie naštrbené vzťahy: starý otec - otec - syn, ktoré mali potenciál či nevytvoril hlbšiu sondu do života mladého vdovca či malej siroty a ich pohľadu na svet a koexistencie v societe. Rovnako viac priestoru i vysvetlenia by si zaslúžil mysteriózny leitmotív, ktorý ako jeden z mála má potenciál pôsobiť inovatívne - to, že malý syn Jake vidí a rozpráva sa s duchmi. Ide o veľmi zaujímavý a ťažiskový motív, ktorý má v diele význam, no okrem toho, že je použitý v niekoľkých scénach sa o ňom potenciálny čitateľ skoro nič nedozvie, i keď práve ten na román vrhá jemné prvky gotického románu (v spojení s motívom života v novom veľkom osamelom dome), i keď si netreba predstavovať, že ide o cieľovú snahu o gotický román, to ani náhodou.

Dielo Šepkár je veľmi sporným románom, s ktorým sa čitateľ nestretáva často. Na jednej strane kvalitne vytvorené postavy a ich komplexná psychologizácia a ambiciózny gotický leitmotív, ktorý by poľahky dokázal stvoriť sociálny mystery román sa bijú s jednoliatosťou a snahou zapadnúť do žánru skrz naráciu či štylistiku a repetetívne klišé motívy správania vyšších štátnych orgánov, psychopatov a i.

- recenzia z blogu : zjelitaelita.blogspot.sk -

Komentáře (0)

kniha Šepkár recenze