Anna Boleynová – Králova posedlost

recenze

Anna Boleynová – Králova posedlost (2017) / JK96
Anna Boleynová – Králova posedlost
V této knize nás Alison Weirová seznamuje s příběhem ženy, která dokázala svou hrdostí, temperamentem a ambicemi sesadit nejen všemi milovanou a uznávanou dceru velikých králů -Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského, Kateřinu, ale zapříčinila i rozpad moci katolické církve v Anglii. Autorka nás provází Anniným životem již od raného dětství, které je pro nás velmi důležité a to z toho důvodu, abychom pochopily faktory, které pomáhaly vytvářet anninu osobnost. Autorka se nám snaží ukázat jaké osobnosti, jaká místa a jaké skutečnosti ovlivnily Annu na tolik, aby dokázala překopat konstantní náboženský a vládní systém, který v té době panoval.
Knížka je obsahově velmi podobná knížce předcházející, neboť se osudy obou hrdinek značně proplétaly. Mnohé události vypsané v knize o Kateřině Aragonské se zde velice často opakují, změna je jen v pohledu a prožitku dané hrdinky na onu skutečnost, což je z mého pohledu velmi zajímavé a někdy až překvapující. Velmi strhující je především popis anniný smrti. Samotné autorce zabralo několik měsíců shromažďování informací o annině popravě a popravě samotné, aby nám mohla předat živé informace o tom jak taková poprava probíhala, co to udělalo s lidským tělem a co při tom dotyčný pociťoval.
Vše co autorka v této knize napsala má reálný a až nadmíru přesný historický podklad, tudíž o kvalitě sepsaného románu, nemůžou být pochyby.

Komentáře (0)

kniha Anna Boleynová – Králova posedlost recenze