Jana512

Přečtené 233Tvé misie budou na severu
září - říjen 2021
Tvé misie budou na severu 2007, Jaroslav Kopecký

Životopis kandidáta blahořečení, prvního českého salesiána, nám dává nahlédnout na náročný a přesto dobře prožitý život prostého chlapce, který svou houževnatostí dosáhl odpovědného úkolu, který dokázal naplnit.


Chci, abys byl
září - říjen 2021
Chci, abys byl 2012, Tomáš Halík

Kniha, zajímavá svým názvem i obsahem. Autor upozorňuje, že nejdůležitější v životě je láska - láska K Bohu a v něm k člověku. V jedné kapitole knihy vysvětluje citát: Strach nemá v lásce místo. - Strach nemusíme mít, pokud žijeme s Bohem. Ale pro náš život s Bohem je třeba bázeň před Ním a úcta. To je na místě. Bůh nás přesahuje a v lásce nám vychází vstříc a říká: Chci, abys byl. Abys byl věčně - na tom záleží dnes, každý den. To nás má vést k vděčnosti a lásce k lidem, kterou se osvědčuje naše láska k Bohu. Kniha vede k zamyšlení a burcuje k jednání.


Egypťan Sinuhet – Patnáct knih ze života lékaře
? - říjen 2021
Egypťan Sinuhet – Patnáct knih ze života lékaře 2004, Mika Waltari

I když děj knihy je často plný zla a bolestí, hlavní hrdina Sinuhet, jako lékař, se snaží mírnit bolesti a protože svou " lékařskou praxi" se snaží rozšiřovat cestováním, tak nás uvádí do nejstarších vyspělých civilizací. Bohužel, donucen musel posloužit v zájmu vlády, svými schopnostmi, ač nerad. Kniha je tak vyznáním, co prožil a obohacující, o místech a situacích, které pečlivě nashromáždil.


Krysař
září 2021 (24.-28.)
Krysař 1972, Viktor Dyk

Pochmourné vylíčení osudu potulného krysaře, který ve zlobě, že od města nedostal finanční odměnu, zlem splácí lidem, ať již dívce, která se zklamaná utopila, tak i obyvatelům, když on sám nešťastný, svou hrou na píšťalku, kterou zničil krysy, podle pověsti stáhne i obyvatele do propasti. Zachrání se jen nevinní - slabomyslný rybář, který najde kojnou pro opuštěné dítě. Zlo plodí zlo a není radno se do něj zaplétat.


Otec Špidlík mezi námi: Humoresky
? - září 2021
Otec Špidlík mezi námi: Humoresky 2010, Michal Altrichter

Kardinál Tomáš Špidlík může být naší chloubou. Pohyboval se ve světě jako znalec jazyků, kultur a spiritualit. Přitom velmi pozorný ke každému člověku.V tomto útlém svazku nás autor přesvědčuje, jak byl lidský a sám nenáročný.


Duchovní obnova s Aničkou
září 2021 (21.-23.)
Duchovní obnova s Aničkou 2006, Jan Graubner

Anička Zelíková, dívenka z moravské vesnice Napajedla, navštěvovala mateřskou, obecnou i měšťanskou školu "Ludmila", kterou vedly sestry svatého Kříže. Anička byla duchovně velmi zralá, a proto dokázala statečně přinášet menší i větší oběti za záchranu lidkých duší. Přijímá odevzdaně i smrtelné onemocnění a ve věku 17 let umírá. Svým statečným životem ukazuje na sílu křesťanské víry i v utrpení z její poslední fotografie den před smrtí, kde se usmívá, vyzařuje vnitřní štěstí.


Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
září 2021 (17.-22.)
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 2012, Ransom Riggs

Obdivuji fantazii autora, který pobaví dospělé i děti. Nečekala jsem takový děj. Ale nahlédla jsem tak do smýšleného světa, plného dobrodružství. Myslím, že vykonstruovat takový děj není nic snadného. Pěkný vztah vnuka k dědovi i vztahy, kdy si vzájemně pomáhají děti, nás mohou povzbudit i v reálném světě.


Matka Boží: Tři mariánské modlitby
září 2021 (11.-19.)
Matka Boží: Tři mariánské modlitby 2020, Tomáš Špidlík

Kardinál Špidlík nás mistrovkyým způsobem vtahuje do tří nejnámějších modliteb k Panně Marii.Obohacuje je bohatými znalostmi pravoslavné círve, která má řadu ikon, vztahujícími se k těmto modlitbám. Rozšiřuje tak naše poznání svými znalostmi z východní církve.


Žena v černém
září 2021 (07.-19.)
Žena v černém 1995, Susan Hill

Děj, který se odehrává v knize a na který vzpomíná hlavní hrdina po mnoha letech, je hodně zvláštní a jistě vymyšlený pro vzrušení čtenáře. Pokud by někdo něco podobného prožil, asi by jej to více poznamenalo. Nebo byli lidé v té době "odolnější" na styk s nadpřirozeným zlem? Jistě četba je napínavá, ale mně připadal život ženy v černém tragický, protože její duše neměla klidu, hledala duchovní pomoc. Že by to ve staré Anglii neuměli? Jistě je to příběh k pobavení a vzrušení, ale i k poučení. Je třeba pamatovat na živé i zemřelé rodu, aby došli klidu.


"Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě" - Eucharistie, pramen života a poslání církve
? - září 2021
"Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě" - Eucharistie, pramen života a poslání církve 2021, kolektiv autorů

Maďarsko, které má hluboké kořeny v křesťanství, pořádá ve své zemi církevní událost, která poukazuje na úlohu eucharistie v křesťanském životě. Krásná myšlenka, která mě obohatila spočívá v tom, že v této svátosti zůstává Ježíš s námi a pro nás, aby nás provázel ve všech našich životních událostech a byl stále s námi. Proto také: "Všechna zřídla mé spásy jsou v Tobě!"


Velký Gatsby
září 2021 (03.-07.)
Velký Gatsby 1991, Francis Scott Fitzgerald

Pro množství osob jsem se těžko orientovala. Hlavní hrdina, neměl na lásku v životě moc štěstí. A když se mu podařilo dostat se na vyšší společenské postavení, snažil se sjednávat zábavu velkému množství přátel a vázal se na svou bývalou lásku, která už byla vdaná. Tak jej nakonec, až na jednoho, všichni opustili, když se dostal do maléru.


Hrad v nitru
duben - září 2021
Hrad v nitru 1986, Terezie od Ježíše

Autorka knihy, věhlasná mystička, zakladatelka karmelitánských klášterů, se snaží duchovním dcerám a všem, kdo mají zájem o modlitbu poskytnout rady. Představuje nám fáze modlitby jako vstupování do hradu, v jehož centru bydlí v záři světla Král. Tento hrad s Bohem je v našem nitru. Sv. Terezie Veliká dává návod, jak dosáhnout cíle, setkání s Bohem. Uvádí, že při vstupu k modlitbě odhazujeme spustu nedostatků a spolu s odhodláním se jich zbavit, vstupujeme do dalších příbytků, až tam, kde je Bůh se svou láskou. Je třeba velké vytrvalosti a nespoléhat se na vlastní síly, důvěřovat v Boha a jeho vedení a milosrdenství.


Děti z Bullerbynu
červen - srpen 2021
Děti z Bullerbynu 1962, Astrid Lindgren

Na poličce jednoho nádraží se objevila kniha, kterou jsem znala z vyprávění mých synovců. Četli ji, když byli malí a moc si ji chválili. A tak jsem byla zvědavá, co je tak na knize přitahovalo. Vypůjčila jsem si ji, a musím jím dát za pravdu, že je to kniha plná kouzla z dětských hrátek a dobrodružství, které prožívá skupinka dětí. Bydlily na třech statcích, které byly vedle sebe a které jim umoožňovaly prožít různá dětská dobrodružství. Autorka zachytila kamarádskou atmosféru mezi děvčaty a kluky. Kluci se čato vypínali nad holky, ale ty se jen tak nedaly. Knihu zdobí krásné ilutrace Heleny Zmatlíkové, která ilustrovala řadu dětských knih.


Novéna ke svaté Ludmile - Ve světle blahoslavenství
srpen 2021 (21.-25.)
Novéna ke svaté Ludmile - Ve světle blahoslavenství 2021, Petr Bubeníček

Novéna se mi moc líbí. Přbližuje postavu kněžny Ludmily, od jejíhož úmrtí uplyne letos 1100 let. Protože jsem chtěla získat vhodný materiál, o němž chci vyprávět starším a nemocným, zpracování novény je vhodné. Popisuje sice osobnost časově hodně vzdálenou, ale která je nám vzorem v mnohém. Je nositelkou vzdělanosti, i v té době, proto se stala patronkou škol. Vzorně vychovala svého vnuka Václava, tak je vzorem pro babičky, dokázala opustit své milované místo, a vše nesla odevzdaně, díky víře, kterou přijala pravděpodobně z rukou sv. Metoděje. Doporučuji všem, kteří chtějí tuto osobnost naší hitorie lépe poznat, i těm, kdo nosí její jméno.


Z deníku otce Jana Topenčíka
červen - srpen 2021
Z deníku otce Jana Topenčíka 1999, Jan Topenčík

V krátkých příbězích popisuje autor životní události, které ve většině případů sám prožil, nebo se s nimi setkal. Příběhy jsou plné optimismu, i když se odehrávají v totalitě a autor je římskokatolický kněz.


40 dní pěšky do Jeruzaléma
červenec - srpen 2021
40 dní pěšky do Jeruzaléma 2015, Ladislav Zibura

Vyprávění je vtipné a obsahuje i poznatky z cest a je čtivě napsané. Obdivuji výkon tohoto mladého muže, odvahu a snahu o poznání.


Poutník k lidským srdcím
srpen 2021 (11.-17.)
Poutník k lidským srdcím 2021, Tomáš Kutil

Kniha vzpomínek na kněze, disidenta, poutníka a vězeňského kaplana, který neztrácel naději ani v nesvobodě, jak o tom svědčí jeho osobní dopisy z vězení. Z jednotlivých příspěvků četných osobností, poznáváme Otce Líznu jako člověka s velikým pochopením pro druhé, zvláště pro ty, kteří žijí na okraji společnosti, bezdomovci, vězni a další. S důvěrou v Boha a jeho milosrdenství překonával četné potíže života vlastního i těch, které provázel.


Blahoslavený Carlo Acutis
červenec - srpen 2021
Blahoslavený Carlo Acutis 2021, Nicola Gori

Přesto, že zemřel ve věku 15 let, byl jeho život obdivuhodný. Jak dokázal jednat s druhými, aby je nezarmoutil. Rozdával úsměv, pohodu, zastával se především slabších, podporoval ze svého kapesného bezdomovce, starým lidem dělal radost. Byl velmi schopný a nadaný. Měl rád přírodu i zvířátka. Byl odborníkem na počítače filmování a programátor PC. Vyzařovala z něj velká radost. - Kde k tomu bral sílu? Ani jeho rodiče nevěděli, kdo mu dal velké zapálení pro Boha, kdy mu chtěl dělat jen a jen radost. Denně se účatnil mše svaté a čato a rád setrvával v kostele při adoraci. Itatské vydání této knihy nese citát, který Carlo často říkal: "Eucharistie je moje autostráda do nebe."


O Ludmile _Babičce svatého Václava a první české svaté - nejen pro babičky a jejich vnoučata
červenec - srpen 2021
O Ludmile _Babičce svatého Václava a první české svaté - nejen pro babičky a jejich vnoučata 2019, Kateřina Šťastná

Od smrti první české kněžny, sv. Ludmily, uplynulo již 1100 let, ale v paměti lidu stále žije. Je to jedno z nejčastějších jmen, které dodnes ženy mají. Kněžna Ludmila měla manžela, děti, vnuky, které řádně vychovala, žila nenáročně a dokázala odpustit najatým vrahům, kteří ji zbavili života uškrcením. Protože žila čestně, i dnes ji můžeme oslavovat a řídit se jejím příkladem. Je vzorem pro každého; ale často ji prosíme o přímluvu za vzdělání (k tomu vedla své vnuky) i za babičky, které ve výchově pomáhaji.


Kavárna v Kodani
červenec 2021 (13.-31.)
Kavárna v Kodani 2018, Julie Caplin

Pohodové letní čtení, dává poznávat kulturu jiných zemí. K tomu dovolenkovému čtení přispělo i cestování za poznáním jiné kultury, která byla přínosem pro hlavní hrdinku Katy. Nasadila se pro organizaci školení o způsobu života v jiné zemi - v Dansku. Přineslo jí to hodně starostí a, ale hlavně obohacení pro její vlastní život. Trochu sladké, ale i napínavé čtení, které dopadlo velmi pozitivně pro hlavní hrdinku a i my se můžeme poučit o způsobu života, který je nanejvýš příjemný a přínosný.


Sestra Zdenka
28. červenec 2021
Sestra Zdenka 2003, Anton Habovštiak

Tato kniha seznamuje děti s první blahoslavenou ženou Slovenska, křížovou sestrou, která jako zdravotnice pomohla k útěku jednomu knězi, který se léčil po výslechu STB. Útěk se zdařil, avšak další plán útěku duchovních byl vykonstruován STB, a tak se prozradila ochota sestry pomoci. Po té byla ve vazbě a odsouzená k vězení. Onemocněla na následky týrání, kdy do ní kopali a zapříčinili onemocnění rakovinou, na jejíž následky zemřela.


Tvá blízkost je mé štěstí: bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice
květen - červenec 2021
Tvá blízkost je mé štěstí: bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice 1995, Conrad de Meester

Krásná kniha, plná hlubokých myšlenek, jak je promeditovala mladinká karmelitka, blahoslavená Alžběta od Nejsvětější Trojice. Velmi mladá vstupuje do kláštera, avšak zralosti pro věčnost dochází již v šestadvaceti letech. Ve své modlitbě k Nejsvětější Trojici volá: "Moji Tři, moje všecko, má Blaženosti, nekonečná Samoto, Nesmírnosti, v níž se ztrácím, tobě se vydávám jako kořist, ukryj se ve mně. abych se já mohla ukrýt v tobě, v očekávání, že ve tvém světle uzřím hlubinu tvé vznešenosti.


Pianista
? - červenec 2021
Pianista 2003, Wladyslaw Szpilman

Takřka neuvěřitelný příběh umělce, klaviristy Wladyslawa Szpilmana, žijícího ve Varšavě. Zachránil se díky své odvaze, ale především díky pomoci, od které bychom to neočekávali, díky německému důstojníku. Byla to jistě strašná doba, kde se i mezi německými lidmi našli ti, kteří s odvahou pomáhali nevinným. Patří mu jistě náš obdiv i vděčnost, i když tak by se měl zachovat každý z nás.


Boží průlom v římském podsvětí
červenec 2021 (14.-20.)
Boží průlom v římském podsvětí 2020, Chiara Amirante

Kniha, která upoutá pozornost na osobnost Chiary Amirante, křehké dívky s chatrným zdravím, ale velkým pochopením pro lidi, kteří v důsledku nedostatku zájmu a lásky bližních, se stávají bezdomovci, drogově závislými, ženami sexuálně zneužívanýmí a pod. Pro tyto lidi se Chiara zakládá společenství Nové horizonty, které pomáhá těmto lidem najít řešení jejich životních situací a tak najít radost ze života.


Novena blahoslaveného Hroznaty, patrona plzeňské diecéze
červenec 2021 (12.-19.)
Novena blahoslaveného Hroznaty, patrona plzeňské diecéze 2005, Petr Piťha

V týdnu pobytu v Plzeňské diecézi jsem se zúčastnila poutě k diecéznímu patronovi, blahoslavenému Hroznatovi, v Teplé u Mariánských Lázní, kde odpočívá. Je zakladatelem tepelského a chotěšovského kláštera a člen premonstrátského řádu. Je také patronem politických vězňů, protože jako věžeň zemřel. Žil nelehkým, ale čestným životem. Novéna předkládá na každý z devíti dnů zamyšlení nad jeho vlastnostmi, které nám i našemu národu na jeho přímluvu vyprošujeme


Slyšte slovo a zpívejte píseň: život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu
červenec 2021 (03.-11.)
Slyšte slovo a zpívejte píseň: život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu 2012, Petr Piťha

Kniha vznikla jako podnět pro seznámení se s životem dvou velkých dobrodinců naší země, sv. Cyrila a Metoděje, kteří svým obrovským přínosem dali podmínky k vzniku kulturní země. Přinesli křesťanství, vytvořili písmo, kterým sepsali přeložené knihy Bible, také vytvořili zákony, kterými se naše země řídila. Přesto že žili v zajištěnosti své domoviny a dosáhli vysoké úrovně vzdělanosti, šli, aby posloužili našemu národu. Kéž bychom jim byli za to vděčni a vážili si hodnot, které předávali našim předkům. Svou vděčnost můžeme projevit i tím, že ji doporučíme rodinám s dětmi, aby děti poznaly a vážily si naší historie a snažily se být tak houževnatými jako hrdinové této knihy. Krásnými ilustracemi obohatila knihu Klára Folvarská-Roseová.


Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky
červen - červenec 2021
Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky 1996, Jean Ladame

Po historickém seznámení se o rozšíření úcty k Srdci Ježíšovu prostřednictvím sv. Markéty Marie Alacoque, je třeba i v dnešní době se zamyslet nad hlubokostí této již tradice "prvních pátků" a nově si uvědomit Boží lásku k nám.


Chrám Matky Boží v Paříži
červen 2021 (10.-29.)
Chrám Matky Boží v Paříži 2018, Victor Hugo

Historický román, který nás seznamuje se životem kolem katedrály Matky Boží v Paříži. Nejen že popisuje složitou stavbu katedrály, ale i město Paříž , význam knih pro člověka a další. To vše poznáváme, abychom hlouběji prožili tragické osudy mladičké cigánky Esmeraldy s kozičkou, zvoníka Quasimoda i kněze při katedrále a dalších hrdinů. Děj je napínavý a překvapující.


Posel ze zámoří sv. Jan Nepomuk Neumann
červen 2021 (19.-22.)
Posel ze zámoří sv. Jan Nepomuk Neumann 1990, Petr Piťha

Jan Nepomuk Neumann se narodil v Prachaticích v roce 1811 v chudé rodině. Jeho otec byl bavorské národnosti a vstoupil do manželství s českou dívkou. Vychovali šest dětí. Jeden z jejich dětí vystudoval teologii a pro množství kandidátů v Čechách nebyl vysvěcen na kněze, přestože byl úspěšným studentem. Jeho kvality a nenáročný způsob života se projevil po odjezdu do Ameriky, kde kněze potřebovali. 8.2.1836 odchází do zámoří v pětadvaceti letech a již 26. 6. 1936 byl vysvěcen na kněze. Do svého poslání se pustil s velkým odhodláním, i když pastorace v tomto prostředí byla těžká. Uvědomuje si sílu společenství a sílu modliteb, která nese jednotlivé členy v jejich působení, proto vstupuje do společenství Redemptoristů. Statečně přináší mnohým útěchu a pomoc. Ve věku 41 let byl vysvěcen na biskupa. Spravoval jako biskup území Filadelfie. Za velkou radost pokládal možnost cesty do Říma při jedné slavnosti. Vysílen umírá na cestě městem na úřad ve Filadelfii. Je prvním Američanem, který byl prohlášen za svatého. Nám může být vzorem v odvaze, která volá vyjít vstříc modernímu světu a nabídnout mu ty hodnoty, které jsou nám drahé.


Svědectví o životě v KLDR
červen 2021 (11.-18.)
Svědectví o životě v KLDR 2020, Nina Špitálníková

Knihu jsem polouchala jako "radioknihu". Autorka sepsala rozhovory s lidmi, kteří se rozhodli opustit vlast. Výpovědi těchto lidí nám ukazují způob života v Korejské lidově demokratické republice, kde lidé žijí z našeho hlediska, v situaci velmi těžké. Samotní lidé jsou však tak zmanipulováni místním režimem, že si ani neuvědomují, v jaké nesvobodě jsou. Věrnost svým státníkům z nich dělá lidi, žijící bez důtojného života.


Listopád
květen - červen 2021
Listopád 2021, Alena Mornštajnová

Kniha Listopad je bezesporu čtivě napsaná, nápaditá a napínavá. Celý děj mě držel v napětí, ale působil na mě depresivně. Prožívat něco takového, jako Maja, mně připadá velice těžké a smutné. Stejně tak Magda si zažila své... Nepoznala opravdovou lásku. Děkuji za listopad 1989 historický, který dopadl mnohem lépe než Listopád autorky! A tak si říkám: "Nemá to být varování, abychom si vážili a snažili se více žít pokojně a ve svobodě a lásce a byli vděčni za vše dobré, aby nás nepotkalo něco podobného, jako hrdinky této knihy?"


Kdyby lásky neměl
květen - červen 2021
Kdyby lásky neměl 1991, Marie Holková

Charismatické postavě Dr. Antonína Cyrila Stojana je věnována tato kniha. Ukazuje nám otcovskou tvář velkého lidumila, olomouckého arcibiskupa. Narodil se v chudé chalouce v Beňově na Hané. Po celý život miloval lidi, pomáhal jim jako kněz i poslanec v nelehké době 1. světové války. Vytvořil podmínky pro obnovu našich poutních míst - Svatého Hostýna a Velehradu. Na Velehradě, místě , které tolik miloval, spočívá nyní jeho mrtvé tělo v Královské kapli. Knížka je proložena i humornými příběhy, protože jimi se snažil nadlehčit každou situaci.


Boží přítelkyně
únor - červen 2021
Boží přítelkyně 2014, Jan Dobraczyński

Čtivě napsaný příběh sv. Terezie Veliké, která se nespokojila se stavem karmelských klášterů a proto konala reformy a zakládala nové, kde chtěla uskutečnit hodnověrnější životní zásady v tom smyslu, že toužila po opravdovosti - čehož svým životem nakonec s Boží pomocí dosáhla.


Eucharistie
06. červen 2021
Eucharistie 2009, Anselm Grün

Malé dílo s velkým obsahem a významem. Pomáhá nám lépe porozumět odkazu Krista, který tímto způsobem je nám blízko a máme možnost u něj čerpat sílu pro náš život a vyprošovat vše potřebné svým blízkým. Je to dar jeho lásky. Autor citlivě a srozumitelně popisuje, jaký význam Euvharistie pro nás a pro celý svět.


Život proti bídě a bezpráví - Cesta a působení sestry Marie Terezie Schererové
červen 2020 - červen 2021
Život proti bídě a bezpráví - Cesta a působení sestry Marie Terezie Schererové 1997, Inge Sprengerova - Violová

Obdivuji tuto statečnou ženu a nejen já. Sama autorka ji nazývá silnou ženou! Že nezůstala neznámou ve své zemi, svědčí o tom i velké množství návštěvníků krypty, kde je pochována. Je to v mateřském domě sester, u jejichž zrodu stála. I když se nedožila vysokého věku ( 63 let), všechny své sily dala do služeb chudých a nemocných. To ji zapsalo do dějin, i do lidských srdcí. Sama autorka, která i když je "nekatolička," přiznává, že životní styl této ženy ji silně ovlivnil. 29. října 1995 byla sv. Otcem Janem Pavlem II. blahořečena.


Dívka, již jsi tu zanechal
květen 2021 (18.-26.)
Dívka, již jsi tu zanechal 2015, Jojo Moyes

Časovou linií i počtem stran rozsáhlá, krásná kniha, obsahujíci období od 1.světové války až po nedávnou minulost. Napínavý děj se odehrává kolem uměleckého díla, které je okouzlující a vede k poznávání pravých hodnot lidského života.


Měsíc s Pannou Marií
duben - květen 2021
Měsíc s Pannou Marií 2010, Gianfranco Ravasi

Tato publikace vychází z biblických textů, předobrazů Panny Marie ve Starém zákoně a její skutečné životní události ve vztahu s Ježíšem v Novém zákoně. Každé zamyšlení je ukončeno modlitbou některého známého světce k Panně Marii. V jednom rozjímání píše autor, přední katolický biblista v Itálii: "Mariina velikost nespočívá ani tak z jejího fyzického a rodičovského pouta s Ježíšem, jako z toho, že jej přijala, přivedla na svět a následovala až na Kalvárii svou vírou, postojem, nasloucháním, každodenní věrností jeho slovu." Kniha se mi líbila.


On a já - duchovní deník
květen 2021 (01.-22.)
On a já - duchovní deník 2015, Gabrielle Bossis

Gabriela Bossi (1875- 1950), nejmladší ze čtyř dětí. Byla všestraně nadaná, dobře malovala, měla krásné výtvarné práce, ráda tančila, měla ráda hudbu i sport. Vystudovala klášterní školu a učila náboženství. Později sedala do psaní divadelních her, režírovala je a hrála hlavní role. A i v tomto prostředí sílila její víra a začala si zapisovat vnuknutí, kdy jí Společníkem a Rádcem byl Ježíš. Její zápisky mohou být inspirací i pro každého člověka. Každý jsme v Jeho očích jedineční a milovaní. Jeho lásku Gabriela nejvíce vnímala na kříži a v Eucharristii. Úryvek z deníku 29.11.1946: "Každá duše má svůj způsob, jak milovat. Nepřipravuj mě o ten svůj. Nic pro mě není zaměnitelné. Vnímám vaše rozličné způsoby. Od počátku světa není ani jeden z nich zaměnitelný - tvoří symfonii mých radostí. Nemám na ni právo? Nic však nevymáhám. Čekám. A když mi dáváte štědře, mám velikou radost. Neměj proto strach mně dávat svou pozornost. Nauč se mi dávat štedře. Nauč se mi dávat. Jednoduše jako malé dítě. Buď maličká a zůstávej u svého velkého Přítele."


Svatodušní novéna
květen 2021 (14.-21.)
Svatodušní novéna 2000, Vojtěch Kodet

Využila jsem tuto novénu k zamyšlení a k přípravě na slavnost Seslání Ducha Svatého. Nejedná se o knížku, ale o menší publikaci, obsahující nejdůležitější texty na dané téma, které jsou uspořádány na devět dní a svým obsahem vedou k systematickému zamyšlení nad texty Písma svatého o Duchu svatém a tak je možno lépe se disponovat pro prožití slavnosti seslání Ducha Svatého, kterou prožíváme každoročně 50. den po Velikonocích.


Farma zvířat
květen 2021 (18.-20.)
Farma zvířat 2000, G. Orwell (pseudonym)

Je to nadčasová kniha, vyjadřující v alegoriích na zvířatech jednání lidí, jak to bylo možno pozorovat v totalitních systémech, ale nejen v nich.


1