☰ menu uživatele

baju baju přečtené 3


? - leden 2013

Potichu odstřelované pilíře

Potichu odstřelované pilíře 2012, Lukáš Bárta
5 z 5

Kmotrem ostravského křtu knihy se stal, spolužák a kamarád Lukáše Bárty a také herec divadla Aréna v Ostravě, Michal Čapka. Popřál knize i autorovi vše nejlepší a společně si připili na dlouhá léta existence Potichu odstřelovaných pilířů. Velký dík patřil i bývalé studentce Lukáše Bárty, Haně Slaninové, která obohatila sbírku svými nádhernými a zajímavými ilustracemi, které dokonale knihu doladily a udělaly takovou tu pomyslnou tečku před celým vydáním.... celý text


? - březen 2011

Flanelová něha

Flanelová něha 2007, Lukáš Bárta
5 z 5


? - březen 2011

Průvodci

Průvodci 2008, Lukáš Bárta
5 z 5

(...) Kniha je románem svým rozsahem a shodou v některých vnějších znacích, avšak těžko naplní představu mnohých o klasickém románu – představu „zdegenerovanou“ romantismem. Proto souhlasím s prezentací celého díla jako „lyrizované prózy“. Jelikož podstatná část čtenářů pochází z okolí Lukáše Bárty, ať už blízkého či vzdálenějšího, těžko se ubrání hledání oněch avízovaných autobiografických prvků a následné putování stránkami probíhá jako „lov na reálie“(...) Pravda, tento přístup může být skvělým osvěžením, na druhou stranu by bylo chybou podřídit celou cestu knihou bezduchému bulvárnímu slídičství. Zvlášť, když podstatná většina situací, postav i zápletek je dítětem autorovy fabulace. Zvláštností a originálností jsou pak intermezza v podobě písňových textů, z nichž s mnohými se dosud lze setkat na různých čteních a akcích Bezejmenné skupiny. Karel Čížek... celý text