Zavátý Život

Povídka od: Josef Augusta

Z knihy: Zavátý život

Na území Mongolska byla poušť už před 100 miliony lety, kde samice druhu Protoceratops kladly do písku vejce, která vzápětí z hnízd loupili draví Oviraptoři.


Komentáře (0)