Vojnarka

Povídka od: Alois Jirásek

Z knihy: Divadelní hry I

nehodnoceno

Madlena Vojnarová je vdovou – staršího a nemocného Vojnara si musela vzít kvůli statku, nikdy ho však nemilovala. Stará se teď sama o celý statek a svého syna Jeníka. Se statkem jí vypomáhá i její švagr, Jakub Vojnar, tvrdý a přísný muž, a pacholek.
Pacholek bohužel přišel k úrazu a umírá. Vojnarka zůstává bez pacholka. Starý Hruška jí dohazuje nápadníky, i švagr Vojnar ji přemlouvá, Vojnarka se však už nechce vázat. Dříve milovala Antonína Havla, ale protože byl chudý, namluvili jí doma, že chodí za jinými, a ona si musela vzít Vojnara. O její staré lásce k Antonínovi však nikdo kromě její rodiny nevěděl a neví. Antonín se dal z nešťastné lásky na vojnu a od té doby o něm nikdo neslyšel.
Vojnarka potřebuje nového pacholka, aby zvládla práci na statku. Hruška jí skrze nic netušícího Vojnara dohodí Antonína, který se neočekávaně vrací ze světa. Vojnarka je zaskočena, hlavně tím, že zjišťuje, že k němu stále něco cítí.
Vojnarka se Antonínovi sice vyhýbá a brání se svým citům, ale snaží se k němu chovat slušně a dává mu v hospodářství čím dál větší prostor. A když se přesvědčí, jak moc Antonín miluje jejího syna, i když není jeho, odmítá Vojnarův příkaz, aby Antonína propustila, neboť si dle něho Antonín dělá na statku, co chce, jeho uráží a hraje karty. Přiznává se ke své lásce k Antonínovi a oznamuje, že si jej vezme za manžela.
Jenže vše je jenom přetvářka a lež. Antonín myslí jen na to, jak snadno přijít ke jmění. S pomocí Hrušky, kterému přislíbí odměnu, až bude statkářem, vyvrátí jakékoliv nařčení z karbanictví a vytvoří dokonalou iluzi, jak je slušný a jak moc Vojnarčina syna miluje.
Vojnarka odchází do města a svěřuje nemocného syna Antonínovi do péče. Ten však, jakmile opustí Vojnarka vesnici, prchá do hospody a hraje s kamarády karty. V kartách už mnoho prohrál, ale nic si z toho nedělá, vždyť bude za chvíli pánem na statku a peněz bude mít jako slupek. Vojnarka se však vrací dříve, neboť jí dá Vojnar avízo - potkal se totiž s Antonínem v hospodě. Vojnarka zastihne Antonína v hospodě, jak hraje karty. Antonín – aby se neshodil před kamarády – Vojnarku tvrdě poníží a do očí jí vyčítá, jak přehnaně se stará o svého syna. To se Vojnarky dotkne, poznává, že se spletla, a ruší svatbu s Antonínem.
Antonínova hrdost se bouří. Nedokáže přenést přes srdce nejen ponižující odmítnutí svatby Vojnarkou, ale i ztrátu vidiny bohatého statku, a tak začne hodně pít. V opilosti se dostane na Vojnarčin statek, na kterém vyhrožuje Vojnarce i jejímu synovi. Znovu před ostatními Vojnarkou odmítnut sám sebe zastřelí.

Zdroj: aloisjirasek.cz


Komentáře (0)