Veľmi originálna večera

Povídka od: Alexander Search (pseudonym)

Z knihy: Bankár anarchista a iné prózy

Herr Prosit, predseda Gastronomického spolku, pozve jeho členov na večeru s úlohou, aby zistili, v čom je originálna.

Fernando Pessoa napísal túto poviedku v angličtine, keď ešte žil v Južnej Afrike, pod heteronymom Alexander Search.

Originální název:

A Very Original Dinner


Rok vydání originálu: 1907

Komentáře (0)