Teprve smrt je odpuštění

Povídka od: Robert Poch

Z knihy: Alláhovy děti

Popis není zatím k dispozici.

Rok vydání originálu: 2019

Komentáře (1)

Lucy Sun
13.12.2020

(+ SPOILER) Za okny studil listopadový podzim. V ložnici vládlo šero a zatuchlý pižmový pach příbytků starých lidí. Mustafa, devětasedmdesátiletý muž. Pomalu se posadil. Otočil se. Spustil přes pelest postele nohy. Bosá chodidla vsunul do plátěných sandálů. Díval se před sebe. Dlaněmi si otřel svraskalou, snědou tvář porostlou hustým šedým plnovousem. Probral se. Zamrkal černýma očima. Zapřel ruce o hranu postele. Pomalu se zvedl. Přistoupil k oknu.