Popsaná jedlička

Povídka od: Adalbert Stifter, Lucie Müllerová

Z knihy: Pohádky, pověsti a legendy

Pověst se vztahuje ke dvěma místům: staré rozložité jedli, do jejíž kůry vpisují svoje vzkazy milenci, a kostelíku Panny Marie Bolestné, která prý plní přání vyslovená při prvním svatém přijímání.

Krásná Hana spatřila při modlitbě vzácná roucha, a proto se domnívá, že jí je Panna Maria dopřeje. Během šlechtického honu se seznámí se stejně krásným aristokratem a opustí kvůli němu svého milého, dřevorubce Hanse. Tomu se Maria zjeví, když Hans nocuje u jedličky, a zamračí se na něj. Jinoch přestane čekat na Hanu s jejím novomanželem Kvidem, kterým má vzdát čest během svatby, a odchází domů.

Po čase potká Hanu, již bohatě provdanou, ale nešťastnou. Hans právě odchází zpět do lesů se svými osiřelými synovci, jež adoptoval. Dívka ho nepozná a podaruje ho dobročinným penízem. Hans ho věnuje do kostela Panny Marie Bolestné a lidé v kraji si povídají, že Bohorodička prospěla Hansovi, nikoli Haně, neboť dívku neuchránila před neštěstím v bohatství, kdežto Hansovi dopřála spokojenost v chudobě.


Komentáře (0)