Planéta exilu

Povídka od: Ursula K. Le Guin

Z knihy: Planéta exilu

Popis není zatím k dispozici.

Originální název:

Planet of Exile


Rok vydání originálu: 1966

Komentáře (1)

yerry
09.11.2015

Dej tejto novely sa odohráva na planéte Gamma Draconis III. Planéta a jej mesiac sa navzájom obiehajú. Jadna fáza mesiaca tu trvá 400 dní. Súčasne táto dvojitá planéta obieha okolo slnka, čo trvá 60 fáz. 1 Rok tu má 24000 dní, dĺžku jedného života. Teda človek tu pol života prežije v zime a pol života v teple.

Obyvateľstvo na planéte je na dosť nízkej úrovni. Ľudia tu nevedia ešte použiť koleso. Žijú prevažne ako pastieri alebo kočovníci. Sú nedôverčiví a nepriateľskí. Asi pred 50-timi generáciami tu pristála loď s prišelcami z vesmíru. Boli to ľudia nášho typu. Ich DNA sa líšila od DNA pôvodných obyvateľov v jednom jedinom reťazci, čo malo za následok nemožnosť vzájomného kríženia.

Autorka tu rozohráva hru o vplyve prostredia na vývoj DNA a podmienkach vytvorených na vzájomnú kompatibilitu. Jednoducho, či sa môže DNA adaptovať na nové prostredie. Príbeh je vsadený do konfliktu medzi usadlými a kočovnými obyvateľmi ale aj medzi domordcami a prišelcami z vesmíru, zanechaných tu okolnosťami napospas osudu. Príbeh je ozvláštnený aj schopnosťou neverbálnej mimozmyslovej komunikácie u prišelcov, ktorí tu ešte nemajú k dispozícii komunikátor a technologicky kvôli adaptácii na miestne podmienky klesajú stále nižšie.

Vo svojej dobe mohla byť novela možno dosť prelomová. Autorka sa radí k tzv. Novej vlne. Dnes sú už ale niektoré jej koncepty prežité alebo spracované na trochu vyššej úrovni. Toto sa odzrkadľuje aj na texte samotnom. V čase vydania knihy by som možno dal aj všetky hviezdy, dnes je to tak za polovičný počet...