Pan Johanes

Povídka od: Alois Jirásek

Z knihy: Divadelní hry III.

nehodnoceno

Tomáš jako voják poznal zajatou princeznu Kačenku, která se mu velmi zalíbila. Nelíbilo se mu, jak s ní vojáci zacházeli, a tak jí chodil pro její potěšení zpívat. Náhle Kačenka uprchla. Tomáš se rozhodl, že opustí vojsko a půjde Kačenku hledat.
Dostane se do Krkonoš. Bloudí v lese a potká podivného člověka – zjistí, že se jedná o Rýbrcoula, krále Krkonoš. Náhle se objeví Kačenka, která prchá před vojskem. Tomáš jí slibuje, že ji vždy ochrání. Rýbrcoul však chce Kačenku pro sebe. Tomáš se nebojí, a vzbudí tak Rýbrcoulovu nenávist.
V malé chalupě vesnické kořenářky, která nalíčila koření proti Rýbrcoulovi, se objeví znavená Kačenka, následovaná Tomášem. Prosí o chvíli odpočinutí.
Rýbrcoul je jim však v patách. Do stavení však nemůže – je chráněno tajemnými bylinkami. Vyzývá tedy chalupníka, aby mu vydal Kačenku. Mezitím se mu podařilo se chytit jeho dceru, která se objevila před chalupou. Ten to však odmítá a vytrhne svou dceru Rýbrcoulovi. Všichni se ukryjí v chalupě, kam Rýbrcoul nemůže.
Kačenka s Tomášem putují dál, kam už nebude sahat Rýbrcoulova moc. Rýbrcoul jim však chystá v přestrojení různé překážky. Na hranici Rýbrcoulova panství hlídá salakvarda. Jemu – tak jako všem vesničanům - se snaží Rýbrcoul namluvit, že Tomáš s Kačenkou jsou podvodníci. Žádá jej, aby Kačenku nehlídal, ale odešel do fingované vojenské skupiny. Kačenka však salakvardu přesvědčí tím, že jako jediná zná tajné heslo, na které má salakvarda reagovat. Rýbrcoulovi tedy není Kačenka vydána a je zachráněna. Rýbrcoul se však nevzdává…

Zdroj: aloisjirasek.cz


Komentáře (0)