Obětovaný

Povídka od: Alois Jirásek

Z knihy: Za bouře i klidu

nehodnoceno

V slavné bitvě u Kressenbrunnu (1260) na Moravském poli porazil Přemysl II. Uhry a Kumány. Vítězům padla do rukou bohatá kořist i mnoho zajatců. Heřmanický vladyka zajal Alana, syna kumánského náčelníka, a odvezl ho do Čech na svou tvrz blízko Litomyšle. Nedlouho potom odevzdal mladičkého zajatce opatovickému klášteru, aby tu byl obětován bohu, tj. aby se stal mnichem. V Alanovi však neuhasl žár divoké krve a vzdorně mnichům odpíral. Konečně se mu podařilo prchnout do Uher. Nebylo po něm slechu až do nešťastné bitvy u Suchých Krut na Moravském poli, kde padl Přemysl II. (1278). V Čechách tehdy nastaly kruté časy. Žoldnéři Oty Braniborského, správce Čech, zle řádili v zemi, drancovali, pálili a loupili. Ještě hůře si počinaly uherské roty. Přivedl je do Čech Alan, který se přišel pomstit. Vypálil Heřmanickou tvrz a celý rod zahubil. Potom se chystal s braniborskými žoldnéři na opatovický klášter. Byli však od spojeného vojska českých pánů poraženi a Ota musel vydat králevice Václava. Alan byl usmrcen rukou své zrazené milenky…

Zdroj: aloisjirasek.cz


Komentáře (0)