O věcech obecných čili Zóon politikon

Povídka od: Karel Čapek

Z knihy: Hovory s T. G. Masarykem / Kniha apokryfů / O věcech obecných čili Zóon politikon

Soubor Čapkových politických statí nesměl po únoru 1948 vycházet a znamenal i autorovo nucené odmlčení, jemuž pomohl až zájem o jeho dílo ze Sovětského svazu. Přesto se však tato kniha dočkala z pochopitelných důvodů nového vydání až po roce 1989. Nachází se v ní i Čapkova úvaha ,,Proč nejsem komunistou". Čtenář tak může poznat Čapkovy názory nejen na některé dobové problémy, ale i na nejzávažnější otázky.

Originální název:

O věcech obecných čili Zóon politikon


Rok vydání originálu: 1932

Komentáře (0)