O skrytých pokladech

Pohádka od: Adalbert Stifter, Lucie Müllerová

Z knihy: Pohádky, pověsti a legendy

Pověst o pokladech, které do skály ukryl saský pohanský král na útěku před christianizační misí Karla Velikého. Jednou do roka se skála otevře, jestliže poklady někdo zmíní v kostele. Pak si člověk může odnést, co unese, než se skála zase zavře a případné opozdilce uvězní. To se podle vypravěče Gregora kdysi stalo zlému statkáři, Panna Maria však ochránila jeho nevinného synka.


Komentáře (0)