Nemiloval bych tě

Báseň od: Jaroslav Durych

Z knihy: Tam

Básnický chvalozpěv na krásnou a svatou zemi, která v sobě nese vše: plodnost, kamení na stavbu chrámů i suroviny pro výrobu zvonů a nástrojů, jež poslouží ke slávě mučedníků.

Rok vydání originálu: 1955

Komentáře (0)